Geel Zorgt

In Geel zorgen we voor elkaar.

Hebt u hulp nodig?

 • Kunt u niet naar de winkel? Wilt u even met iemand praten? Kunt u zelf niet koken? Bent u te ziek om uw hond uit te laten? Of bent u bezorgd over iemand die u kent? De stad bundelt alle hulpvragen. Laat weten waarvoor u hulp kunt gebruiken via dit formulier:

Hulp vragen

 • Of stel uw hulpvraag via mail naar geelzorgt@geel.be.
 • Of bel naar 014 56 73 10 (bereikbaar elke weekdag tussen 10 en 12.30 uur & dinsdagavond ook tussen 17 – 19.30 uur.)
  Opgelet: Dit nummer is enkel bedoeld voor mensen die wegens corona problemen hebben om hun dagelijkse behoeften te vervullen (voeding, medische zorg …) of om door te geven dat u iemand kent waarover u zich zorgen maakt.
 • We bekijken alle vragen en contacteren u wanneer we een geschikte vrijwilliger gevonden hebben. We behandelen alle vragen strikt vertrouwelijk. 

Wilt u zelf helpen?

Heel fijn, alvast bedankt voor uw hulp. We hebben Geelse helden zoals u nodig.

 • Help eerst personen die hulp nodig hebben in uw directe omgeving (familie, buren, vrienden...). U kunt ook dit kaartje afdrukken en bij buren in de bus te steken om uw hulp aan te bieden. 
 • Wilt u meer doen, geef u dan op als vrijwilliger via de link hieronder. 
  We bekijken alle vragen en contacteren u wanneer er iemand in uw buurt uw hulp kan gebruiken.

Hulp bieden

Aandacht voor uw eigen veiligheid

Uiteraard moet u rekening houden met de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. 

 • Maak afspraken telefonisch of digitaal.
 • Maak zo weinig mogelijk fysiek contact.
 • Hou afstand.
 • Was voor en na het bezoek uw handen.
 • Wees voorzichtig met risicogroepen.
 • Betaal boodschappen terug met geld in een enveloppe of betaal digitaal.

Verzeker u gratis als vrijwilliger via de website van vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Nog vragen?

 • Mail naar geelzorgt@geel.be
 • Bel naar 014 56 73 10
  • elke weekdag tussen 10 en 12.30 uur & dinsdagavond tussen 17 – 19.30 uur
  • enkel voor mensen die wegens corona problemen hebben om hun dagelijkse behoeften te vervullen (voeding, medische zorg …)
 • Voor algemene vragen over corona: 0800 14 68 9, www.info-coronavirus.be
 • Voor vragen over de stedelijke dienstverlening: 014 56 60 00, www.geel.be/corona