Geen sportkampen, Bengelbende en Speelfabriek deze paasvakantie

Naar aanleiding van de federale maatregelen heeft stad Geel beslist om de sportkampen, kinderopvang De Bengelbende en Speelfabriek in de paasvakantie af te gelasten. Er is wel noodopvang voorzien voor personeel uit cruciale sectoren.

Update 25 maart

Op 24 maart maakte de overheid de richtlijnen voor de opvang tijdens de paasvakantie bekend. Het basisprincipe dat leerlingen maximaal thuis opgevangen moeten worden blijft. Er zijn drie groepen van gezonde leerlingen voor wie opvang voorzien moet worden:

  1. Leerlingen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen. De federale overheid stelde een lijstop van dergelijke beroepen die als toetssteen kan dienen. Deze ouders kunnen niet thuis werken, want ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, werken bij het openbaar vervoer of in de veiligheidssector, voedingsindustrie, distributie ...
  2. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De school kan het best inschatten voor welke kinderen opvang thuis geen veilige optie is.
  3. Leerlingen in het buitengewoon onderwijsde onderwijsinternatende MPIGO’s en de IPO’svan het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus opgevangen worden.

De stad bekijkt nu samen met de scholen op welke manier deze opvang georganiseerd kan worden. Hierover zal later deze week gecommuniceerd worden.

Oorspronkelijk bericht 24 maart

Alle ingeschreven deelnemers worden via e-mail op de hoogte gebracht van de afgelasting van hun sportkamp, Speelfabriek Deluxe-activiteit of opvang bij de Bengelbende.

Sportkampen

De raad van bestuur van AGB Sport zal pas op 2 april een beslissing kunnen nemen over de financiële kant. Ouders die hun kind(eren) ook al inschreven voor een zomerkamp, krijgen de raad om voorlopig nog niet te betalen omdat mogelijks het bedrag van de paasvakantie kan verrekend worden met het bedrag van de zomerkampen. Na 2 april krijgen ouders van ingeschreven kinderen nog een persoonlijk bericht met meer informatie. Als je de zomerkampen al wel betaalde, wacht je ook best het bericht na 2 april af voor meer info. Zit je toch met een vraag die niet kan wachten? Mail dan naar sport@geel.be.

Speelfabriek

De dienst jeugd stuurt normaal een factuur achteraf voor de deelnames aan de speldagen en Deluxedagen. Er zullen dus geen facturen verstuurd worden voor de paasvakantie. Zit je nog met een vraag? Mail dan naar jeugd@geel.be.

Buitenschoolse kinderopvang De Bengelbende

De Bengelbende factureert normaal achteraf en zal dus geen facturen versturen voor de paasvakantie. Er is ook geen annulatiekost. Zit je nog met een vraag? Mail dan naar bengelbende@geel.be.

Werk je in de zorg of voor een veiligheidsdienst? (-> zie update bovenaan deze pagina)

Stad Geel organiseert noodopvang voor kinderen van wie de ouder(s) een job hebben in de zorgsector en de veiligheidsdiensten en hierdoor in de problemen komen met opvang. De keuze om noodopvang te organiseren is van vitaal belang, omdat die opvang garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen. Meer informatie over de noodopvang vind je op www.geel.be/noodopvang-kinderen.

Hebt u andere vragen over opvang? Werkt uw onthaalouder niet? Mail uw concrete vraag en situatie naar kindinfopunt@geel.be. De stad wacht nog richtlijnen van de hogere overheid af die hopelijk deze week nog volgen en zal u nadien uw vraag beantwoorden.

Meer informatie over het coronavirus

Gepubliceerd op dinsdag 24 maart 2020 17.15 u.