Gelenaars gezocht voor werkateliers rond mobiliteitsvisie

De vervoerregio Kempen, dat zijn 28 gemeenten die samen nadenken over een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen. Maar dat kunnen ze niet alleen. Ben jij de geknipte kandidaat die de Kempenaar op weg kan zetten om zich meer duurzaam te verplaatsen? Steek dan je handen uit de mouwen in de werkateliers!

De vervoerregio Kempen bestaat sinds 2019, bevat 28 gemeenten en telt 475 000 inwoners. Het is een van de grootste Vlaamse vervoerregio’s die werd opgericht met het oog op basisbereikbaarheid. 'Combimobiliteit' staat daarin centraal: het combineren van verschillende vervoersmiddelen. Basisbereikbaarheid vertrekt daarnaast vanuit een regionale benadering, en dus niet langer van het louter lokale of Vlaamse perspectief.

Alle 15 vervoerregio’s ontwikkelen hun eigen vervoerplannen. Alle gemeenten zijn vertegenwoordigd in de vervoerregioraad, net als de Vlaamse overheid, het provinciebestuur, De Lijn en NMBS/Infrabel. Die raad is het officieel overlegplatform dat de beleidsvisie over mobiliteit voor de hele regio moet vaststellen.

Maar dat kunnen ze niet alleen

De Vervoerregio Kempen zoekt samen met de stad Gelenaars om samen vorm te geven aan oplossingen waarmee we in de toekomst minder afhankelijk zijn van de wagen. Wat is er nodig zodat we ons meer te voet, met de fiets of het openbaar vervoer verplaatsen? Tijdens een viertal bijeenkomsten denken we daar samen over na. Kun je er maar twee keer bij zijn? Ook goed, want elk idee telt.

Ben jij de geknipte kandidaat?

Ben je een fervent fietser? Droom je van een autodeelsysteem op maat van de Kempen? Schuilt er in jou een campagnemaker die anderen kan aansteken en motiveren? Dan ben jij de geknipte kandidaat die de Kempenaar mee op weg kan zetten om zich meer duurzaam te verplaatsen. 

Steek je handen uit de mouwen in onze werkateliers! Laat je inspireren en denk mee na over de mobiliteitsvisie van de vervoerregio Kempen. 

Info

Gepubliceerd op donderdag 28 oktober 2021 10.36 u.