Gemeenschapsdienst

Wat is gemeenschapsdienst?

Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voerde de Vlaamse Regering vanaf 2023 de ‘gemeenschapsdienst’ in. De gemeenschapsdienst is een bijzondere vorm van werkervaringsstage (WES) waarbij een werkzoekende competentieversterkende ervaring kan opdoen door kleinschalige taken uit te voeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen ter versterking van de eigen generieke competenties en het opbouwen van arbeidsritme.

ESF-project - Opstart Gemeenschapsdienst bij lokale besturen

Stad Geel wil via de inzet van leerwerkplekken bijdragen om de brug te maken naar een duurzame tewerkstelling voor de meeste kwetsbare werkzoekenden in onze samenleving. De ESF-middelen in het kader van de projectoproep ‘Opstart Gemeenschapsdienst lokale besturen’ biedt stad Geel de kans om de interne mogelijkheden rond leertewerkstelling binnen de organisatie┬áte verhogen. Door extra in te zetten op de opleiding van mentoren versterken we het draagvlak voor het begeleiden van vormen van leertewerkstelling op lange termijn.

Concreet voor gemeenschapsdienst voorziet stad Geel 6 extra leerwerkplekken binnen diverse diensten van het lokaal bestuur. Hiervoor zullen minimaal 2 personeelsleden een mentoropleiding volgen in 2023.