Gemeentebelastingen ondernemers

Stad Geel heft enkele gemeentebelastingen die mogelijks impact hebben op ondernemers.

  • Belasting op niet-bestendige verkoopspunten op private grond langsheen de openbare weg: reglement (zie onderaan deze pagina)
    Meer info: Ambulante handel - Inname openbaar domein met commercieel karakter
  • Drukwerk: Gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwerken met handelskarakter en gelijkgestelde producten: reglement (zie onderaan deze pagina) en aangifteformulier (doc).

  • Leegstandstaks: Belasting op de leegstaande woningen en gebouwen: reglement (zie onderaan deze pagina)

  • Promotaks: Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven en commerciële dienstverstrekkers, gelegen in het handelscentrum van de stad Geel: reglement (zie onderaan deze pagina)

  • Belasting op het uitstallen van terrassen, koopwaren en voorwerpen op het openbaar domein: retributiereglement (pdf).