Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een tweevoudige opdracht:

  • Alles regelen wat van gemeentelijk belang is.
  • Beraadslagen over elk onderwerp van algemeen of provinciaal belang dat haar door de hogere overheid wordt voorgelegd.

Een duidelijke definitie voor 'gemeentelijk belang' is nergens terug te vinden. In de praktijk komt het er op neer dat de gemeenteraad kan beraadslagen en beslissen over alle zaken die een duidelijk tot de gemeente begrensd karakter hebben en die bovendien door de wetgever niet aan het beslissingsrecht van een andere gestelde macht is toegewezen.

Van elke gemeenteraad wordt ook een audioverslag gemaakt. Dit verslag kan teruggevonden worden bij agenda en verslagen. Het audioverslag verschijnt ongeveer tien dagen na de gemeenteraad online.

Data gemeenteraad 2024

Maandag 5 februari 2024 (20u00)

Maandag 4 maart 2024 (20u00)

Woensdag 27 maart 2024 (20u00)

Maandag 6 mei 2024 (20u00)

Maandag 3 juni 2024 (20u00)

Donderdag 20 juni 2024 (20u00)

Maandag 2 september 2024 (20u00)

Maandag 30 september 2024 (20u00)

Donderdag 24 oktober 2024 (20u00)

Donderdag 21 november 2024 (20u00)

Maandag 16 december 2024 (20u00)

Samenstelling