Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een tweevoudige opdracht:

  • Alles regelen wat van gemeentelijk belang is.
  • Beraadslagen over elk onderwerp van algemeen of provinciaal belang dat haar door de hogere overheid wordt voorgelegd.

Een duidelijke definitie voor 'gemeentelijk belang' is nergens terug te vinden. In de praktijk komt het er op neer dat de gemeenteraad kan beraadslagen en beslissen over alle zaken die een duidelijk tot de gemeente begrensd karakter hebben en die bovendien door de wetgever niet aan het beslissingsrecht van een andere gestelde macht is toegewezen.

Van elke gemeenteraad wordt ook een audioverslag gemaakt. Deze kan teruggevonden worden bij agenda en verslagen of rechtstreeks deze link.

 

Data gemeenteraad

 4 maart 2019

1 april 2019

6 mei 2019

3 juni 2019

26 juni 2019

2 september 2019

30 september 2019

4 november 2019

16 december 2019

Samenstelling