Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een tweevoudige opdracht:

  • Alles regelen wat van gemeentelijk belang is.
  • Beraadslagen over elk onderwerp van algemeen of provinciaal belang dat haar door de hogere overheid wordt voorgelegd.

Een duidelijke definitie voor 'gemeentelijk belang' is nergens terug te vinden. In de praktijk komt het er op neer dat de gemeenteraad kan beraadslagen en beslissen over alle zaken die een duidelijk tot de gemeente begrensd karakter hebben en die bovendien door de wetgever niet aan het beslissingsrecht van een andere gestelde macht is toegewezen.

Van elke gemeenteraad wordt ook een audioverslag gemaakt. Dit verslag kan teruggevonden worden bij agenda en verslagen. Het audioverslag verschijnt ongeveer tien dagen na de gemeenteraad online.

Data gemeenteraad 2021

Maandag 1 februari 2021

Maandag 1 maart 2021

Donderdag 1 april 2021

Maandag 3 mei 2021

Donderdag 3 juni 2021

Donderdag 24 juni 2021 (hieronder live te volgen)

Maandag 6 september 2021

Donderdag 30 september 2021

Maandag 8 november 2021

Donderdag 16 december 2021

Samenstelling