Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een tweevoudige opdracht:

  • Alles regelen wat van gemeentelijk belang is.
  • Beraadslagen over elk onderwerp van algemeen of provinciaal belang dat haar door de hogere overheid wordt voorgelegd.

Een duidelijke definitie voor 'gemeentelijk belang' is nergens terug te vinden. In de praktijk komt het er op neer dat de gemeenteraad kan beraadslagen en beslissen over alle zaken die een duidelijk tot de gemeente begrensd karakter hebben en die bovendien door de wetgever niet aan het beslissingsrecht van een andere gestelde macht is toegewezen.

Van elke gemeenteraad wordt ook een audioverslag gemaakt. Dit verslag kan teruggevonden worden bij agenda en verslagen. Het audioverslag verschijnt ongeveer tien dagen na de gemeenteraad online.

Data gemeenteraad 2023

Maandag 6 februari 2023 (20u00)

Maandag 6 maart 2023 (20u00)

Donderdag 30 maart 2023 (20u00)

Dinsdag 2 mei 2023 (20u00)

Maandag 5 juni 2023 (20u00)

Donderdag 22 juni 2023 (20u00)

Maandag 4 september 2023 (20u00)

Donderdag 28 september 2023 (20u00)

Maandag 13 november 2023 (20u00)

Woensdag 20 december 2023 (20u00)

Samenstelling