Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een tweevoudige opdracht:

  • Alles regelen wat van gemeentelijk belang is.
  • Beraadslagen over elk onderwerp van algemeen of provinciaal belang dat haar door de hogere overheid wordt voorgelegd.

Een duidelijke definitie voor 'gemeentelijk belang' is nergens terug te vinden. In de praktijk komt het er op neer dat de gemeenteraad kan beraadslagen en beslissen over alle zaken die een duidelijk tot de gemeente begrensd karakter hebben en die bovendien door de wetgever niet aan het beslissingsrecht van een andere gestelde macht is toegewezen.

Van elke gemeenteraad wordt ook een audioverslag gemaakt. Dit verslag kan teruggevonden worden bij agenda en verslagen. Het audioverslag verschijnt ongeveer tien dagen na de gemeenteraad online.

Data gemeenteraad 2022

Maandag 7 februari 2022 (20u00)

Maandag 7 maart 2022 (20u00)

Woensdag 30 maart 2022 (20u00)

Maandag 2 mei 2022 (20u00)

Donderdag 2 juni 2022 (20u00)

Donderdag 23 juni 2022 (20u00)

Maandag 5 september 2022 (20u00)

Donderdag 29 september 2022 (20u00)

Maandag 7 november 2022 (20u00)

Donderdag 15 december 2022 (20u00)

Samenstelling