Gemeenteraadscommissie

Verschillende belangrijke dossiers die op de gemeenteraad moeten besproken worden, komen eerst in een commissievergadering. Daar kunnen de politieke fracties zich informeren en zo de gemeenteraad voorbereiden. Deskundigen kunnen uitgenodigd worden voor toelichting. Tijdens een commissievergadering vallen er nooit beslissingen.