Gemeenteraadscommissies

Agenda en notulen

De samenstelling en taakverdeling van de gemeenteraadscommissies wordt geregeld via het huishoudelijk reglement. Van zodra dit goedgekeurd is, verschijnt alle info op de website.

De zittingen van de gemeenteraadscommissies zijn in regel openbaar. Agenda en toelichtingen kan je raadplegen via de website.