Naar inhoud

vzw Al-arm

Al-arm vzw is ontstaan vanuit het permanent armoedeoverleg van het OCMW. Ondertussen is Al-arm vzw uitgegroeid tot een zelfstandige vereniging waar armen het woord nemen. De vereniging is er voor iedereen die van zichzelf vindt dat hij of zij behoort tot de groep van mensen die uitgesloten wordt, die minder mogelijkheden krijgt op gebied van onderwijs, huisvesting, tewerkstelling, gezondheid, cultuur en ontspanning,… m.a.w. de mensen in armoede.

Vertrekkende van de ervaringen van de mensen in armoede (ervaringsdeskundigheid) stellen we dossiers of acties op, waarmee we naar beleidsmakers stappen om in dialoogvorm tot oplossingen te komen. Anderzijds wil Al-arm de gegoede burgers van Geel bewust maken van de armoedeproblematiek.

Binnen de werking van Al-arm vinden we het belangrijk dat mensen in armoede leren dat ze niet alleen staan met hun problemen en dat ze de kans krijgen om zelf aan hun situatie te werken. Mensen in armoede ervaren dat ze ook iets te bieden hebben en krijgen hierdoor een positiever zelfbeeld. Om het bovenstaande te kunnen verwezenlijken zoeken we steeds naar mensen in armoede om hen een platvorm te bieden.

Contact

Diestseweg 146
2440 Geel
2440 Geel
tel. 014 56 73 13
Openingsurenopeningsuren

Voorzitter

Karel Caers

Secretaris

Rit Dams