Aanleg glasvezelnetwerk (fiber)

Website FiberklaarTraject aanleg Markt

Fiber is een draad van glas, zo dun als een haar. Dankzij deze vezel kunnen enorme hoeveelheden data via lichtsignalen verstuurd worden in heel korte tijd en over enorme afstanden. Een groot voordeel is dat de draad ongevoelig is voor invloeden van buitenaf waardoor er nooit negatief effect is op de datastromen. In het gebied binnen de ring zullen alle woningen gratis kunnen aangesloten worden op het glasvezelnetwerk. 

Het fibernetwerk van Fiberklaar is open voor alle operatoren. De gebruiker kiest zelf zijn eigen telecomprovider die het meest geschikt is voor diensten zoals internet, digitale TV, clouddiensten, gaming, streaming en telefonie.

Welke werken 

  • Werken in het voetpad om de glasvezelkabel aan te leggen.

Timing

Alle straten in het aansluitbaar gebied komen aan de beurt, de start is voorzien begin september 2021. Zodra er werken starten in een bepaalde straat, voegt de stad deze werken toe op de pagina 'Werken met hinder'. 

Hinder voor verkeer

  • Er wordt gewerkt aan één straatzijde, als die is afgewerkt, wordt er gewerkt aan de andere zijde.
  • Woningen, garages en handelaars blijven toegankelijk tijdens de werken. 
  • Fietsers hebben doorgang.
  • Voetgangers hebben doorgang over de rijweg of de kant waar er niet gewerkt wordt.
  • Het gemotoriseerd verkeer zal soms wisselend kunnen voorbijrijden. In sommige straten kan het nodig zijn dat de straat afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. 

Info voor bewoners

  • Buurtbewoners krijgen informatie in hun brievenbus. Als de werken starten in uw buurt, komt de aannemer bij u langs. Als u nog niet intekende op een glasvezelabonnement, kunt u op dat moment nog kiezen voor de gratis glasvezelaansluiting zonder abonnement. U beslist zelf nadien wanneer u de overstap maakt naar internet via glasvezel. Op die manier willen de stad en Fiberklaar inwoners ontzorgen op lange termijn en vermijden dat er opnieuw infrastructuurwerken, met de nodige ongemakken en kosten, zouden moeten worden uitgevoerd als huishoudens alsnog de switch naar fiber zouden willen maken binnen enkele jaren. Met een glasvezelaansluiting zitten alle inwoners in het aan te leggen gebied goed voor de toekomst. De capaciteit van zo’n kabel is namelijk virtueel oneindig.
  • Ervaart u problemen of storingen door de werken in uw straat? Neem dan rechtstreeks contact op via apk.geel@fiberklaar.be of het gratis nummer 011 349 006 (op werkdagen van 8 tot 16 uur).
  • Voor algemene vragen over een glasvezelaansluiting, kunt u terecht bij service@fiberklaar.be of 078 31 99 87 of surf naar de website van Fiberklaar