Gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen

Als u een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kunt u zich met de Verzekering Gewaarborgd Wonen gratis verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid u uw lening af te betalen als u een tijd niet kunt werken.

De verzekering loopt over tien jaar. Als u in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van uw lening. Deze tegemoetkoming start na een wachttijd van drie maanden en kunt u maximaal drie jaar lang ontvangen. Ook als u zelfstandige activiteiten hebt moeten stopzetten, kunt u recht hebben op een tegemoetkoming. Voorwaarde is wel dat u een beroep kunt doen op het overbruggingsrecht of op een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De waarde van de te verzekeren woning mag door uw bank niet hoger worden ingeschat dan 320.000 euro;
  • Het leningsbedrag moet minstens 50.000 euro bedragen (25.000 euro in geval van louter renovatiewerken);
  • In de twaalf maanden voordat u een aanvraag indient, mag u niet langer dan tien dagen werkloos zijn geweest. Het maakt niet uit of u een vaste baan hebt of via tijdelijke uitzendcontracten hebt gewerkt. Zolang u in die voorafgaandelijke periode van twaalf maanden niet meer dan tien dagen zonder werk zat, kunt u in aanmerking komen voor de aanvraag.

Belangrijk is dat u de aanvraag voor de verzekering gewaarborgd wonen moet indienen binnen de 12 maanden na de eerste kapitaalopname van uw lening.

Als u leent voor nieuwbouw, bedraagt de tegemoetkoming maximaal 600 euro per maand, in de andere gevallen maximaal 500 euro per maand. De verzekeraar keert de tegemoetkoming maandelijks uit aan uw kredietinstelling. Het bedrag dat u krijgt, hangt af van de verloren inkomsten, van uw maandelijkse afbetalingsbedrag en van de tijd.

Meer info over de Verzekering Gewaarborgd Wonen vindt u op de website van de Vlaamse overheid.