Gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens coronacrisis

De Vlaamse regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis.
 
Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Dit wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Ook zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Mensen kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk.
 
U registreert u als vrijwilliger via de website vlaanderenvrijwilligt.be. U ontvangt van deze inschrijving een bevestiging. Vanaf dan bent u een vrijwilliger van Vlaanderen Helpt en bent u verzekerd voor de actieperiode, die loopt vanaf zondag 15 maart 2020 om 9 uur tot en met 3 april 2020 om 20 uur.
 
Volg de overheidsinstructies over het coronavirus nauwgezet op. Handen wassen, niet vrijwilligen als u ziek bent of een vermoeden heeft dat u ziek aan het worden bent. De verzekering dekt immers geen besmettingen, ziektes of gevolgen daarvan.