Groendienst geeft kleur aan het stadhuis

De groendienst vervangt de aanplantingen aan het stadhuis. Er komen bloeiende planten die ervoor zorgen dat je het hele jaar door bloemen kunt bewonderen. Bovendien komen er ook mooie bomen. Zo krijgt het stadhuis een groener uitzicht en zorgt de stad mee voor de bijen en vlinders.

Wat?

  • Aan de noordzijde van het stadhuis werden de oude planten weggehaald en vervangen door vaste planten. Vaste planten zijn doorlevende, kruidachtige planten. De resterende plaats werd opgevuld met opvulplanten. Om reeds vroeg in het voorjaar kleur te krijgen in de border, worden eveneens bloembollen en knollen aangeplant. 
  • In de border komen ook planten voor als ereprijs, klokjesbloem, hemelsleutel, aster, duizendblad, meisjesogen, gipskruid... Dit zijn allemaal soorten die de bijen en vlinders rijkelijk bevliegen.
  • Om de groeiomstandigheden van de nieuwe plantengroei te verbeteren werkt de stad aan een betere bodemstructuur en bodemcondities. Eén boom werd weggehaald omdat de groeiomstandigheden niet verbeterd konden worden zonder de boomwortels zwaar te beschadigen. 

Waarom?

De reden voor de ingreep waren de slechte bodemcondities waardoor heel wat planten afgestorven waren of in slechte conditie verkeerden. Na de extreem warme zomers is op veel plaatsen duidelijk gebleken op welke locaties er in de bodem iets mis was. Zo ook aan de noordkant van het stadhuis. Uit een bodemstaal en bodemdichtheidsonderzoek bleek dat enkel een dun laagje teelaarde de slechte ondergrond toedekte. Een grote hoeveelheid beton en stabilisé werd aangetroffen, alsook een verdichte bodemlaag. Het beton en de stabilisé hebben ertoe geleid dat het schaarse hemelwater aan de bodem onttrokken werd. De verdichte ondergrond maakte een natuurlijke, diepere wortelgroei bovendien onmogelijk in deze zone. Het merendeel van de wortels moest het stellen met een laagje van 30 à 40 cm doorwortelbare grond. Al deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat een groot deel van de planten afgestorven waren en onkruid en ruigtekruiden zoals distels de bovenhand namen.

Hoe?

De boom en de afgestorven beplanting werd weggehaald en bodemvreemde materialen verwijderd. De verdichte lagen werden vervangen door teelaarde, die voorzien werd van bentoniet (kleisoort die vocht vasthoudt) en IOK groencompost.

Bij de samenstelling van de border werd rekening gehouden met een aantal factoren:

  • Standplaats (zon/halfschaduw/schaduw)
  • Vochtigheidsgraad van de bodem
  • Zuurtegraad van de bodem
  • Sterke planten (cfr. extreme warmte/droogte periode)
  • Onderhoudsvriendelijk karakter van de planten (mogelijkheid tot machinaal maaien en niet of nauwelijks verjongd/gescheurd hoeven te worden)
  • Bloeispreiding in functie van stuifmeelvoorziening en aanwezigheid van kleur in het straatbeeld

Om het onderhoud tot een minimum te herleiden wordt een afdeklaag (mulchlaag) van lava aangebracht tussen de planten. Een afdeklaag kan gevormd worden door gebruik te maken van ofwel mineraal, ofwel organisch materiaal. Voorbeelden van organisch materiaal zijn: boomschors, bladval, houtsnippers, cacao doppen, kokos … Voorbeelden van minerale mulch zijn: lava, grind (bijv. kiezel), splitt … De keuze tussen mineraal en organisch materiaal moet afgestemd zijn op de plantkeuze en het gewenste eindresultaat.

Een afdeklaag voorkomt dat de bodem uitdroogt en werkt onkruidwerend. Een bodem met afdeklaag bevat veel meer bodemleven, wat bevorderlijk is voor een betere bodemstructuur en bijdraagt tot een snellere verwerking van het aanwezige organisch materiaal tot bruikbaar materiaal voor de planten.

 

Gepubliceerd op vrijdag 15 november 2019 14.09 u.