Groene metamorfose voor 15 Kempense speelplaatsen

Dankzij het nieuwe project van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw onder de campagne ‘Vlaanderen breekt uit’ worden de komende jaren maar liefst 15 speelplaatsen in 6 Kempense gemeenten deels opgebroken.

De grijze speelplaatsen, vaak betonzeeën zonder schaduw, worden in 3 jaar herschapen in groene speelplaatsen. Dat biedt tal van voordelen voor de leerlingen.

De wetenschappelijke consensus over de positieve effecten van groene speelplaatsen op de gezondheid van kinderen groeit nog steeds. Zo’n omgeving stimuleert enerzijds sociale ontwikkeling, welbevinden, zintuiglijke en motorische ontwikkeling en remt anderzijds stress, pestgedrag, angst, depressie en vermoeidheid.

Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur en voorzitter van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, voegt eraan toe: “Door vergroening van de speelplaatsen kunnen we meteen meer water laten infiltreren, regenwater beter opvangen, de biodiversiteit verhogen en CO2 opslaan. Ook voor het milieu zijn er dus grote voordelen.”

Kick-off van een ruim samenwerkingsverband

Maar liefst 12 Kempense scholen met 15 speelplaatsen in Bouwel, Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Olen, Geel en Mol zijn betrokken. Deze week vond de startvergadering met de directeurs en gemeentelijke ambtenaren plaats. Deze mensen zetten vol enthousiasme mee hun schouders onder het onthardingsproject. Ze gaan voor 15 pareltjes van speelplaatsen die een voorbeeld kunnen zijn qua ‘ontharding’ en speelnatuur, en dit in nauwe samenwerking met provincie Antwerpen en bijhorende organisatie MOS, die eveneens ijvert voor duurzame én straffe scholen. Samen breken ze 7 500 m² verharding op en toveren deze om in groen en speelnatuur. Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete kreeg alvast 250 000 euro van de Vlaamse overheid voor dit mooie project.


School Larum

SBS Larum neemt, samen met de 11 andere Kempense scholen, deel aan het onthardingsproject. Het doel is om verharde delen van de speelplaats uit te breken en te vervangen door groene, speelse elementen.

Leerlingen denken mee

De ontharding focust zich voornamelijk op de speelplaats van de lagere school. Daar wordt een gedeelte opengebroken en vervangen door groene speelelementen. Het is de bedoeling dat de kinderen, in een participatief proces, mee gaan nadenken over de precieze invulling van de vernieuwde speelplaats. Naast ruimte voor spel en beweging, zal ook aandacht zijn voor het creëren van rustigere zones.

Positief effect

Verschillende studies tonen aan dat een groene speelplaats een positief effect heeft op het concentratievermogen en de leerprestaties van kinderen. Ook zorgt het voor aanzienlijk minder ruzies en pesterijen. Daar wil SBS Larum voor de volle 100% gaan! SBS Larum wordt hierbij ondersteund door deskundigen van MOS. Dit is een organisatie die leerkrachten en directeurs helpt om van hun school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken.

Het project start dit schooljaar nog met een visiefase. Samen met het leerkrachtenteam en de leerlingen wordt nagedacht over de ideale inrichting van de speelplaats. In schooljaar 2020-2021 start de ontwerpfase. De uitvoering is gepland in de zomervakantie van 2021.

Partners:

MOS Provincie Antwerpen, gemeente Grobbendonk, gemeente Vorselaar, gemeente Lille, Stad Geel, Gemeentelijke basisschool Klimopschool Bouwel, Gemeentelijke basisschool Klimopschool Grobbendonk, gemeentelijke basisschool De Knipoog Vorselaar, gemeentelijke Basisschool Gierle (Lille), Gemeentelijke basisschool Het Trapleerke Lille, GVBS De Wingerd Poederlee, GVB De Springplank Lille, Freinetschool De Vlindertuin Lille, GVBS De Knipoog Olen, Stedelijke Basisschool Larum (Geel), Vrije Basisschool Millekemol (Mol Millegem) en Gemeentelijke jongensschool site Mollekemil (Mol Millegem)

Gepubliceerd op dinsdag 28 januari 2020 7.53 u.