Groenhuis

Omwille van de verouderde infrastructuur en de aanleg van de fietsostrade wordt in Groenhuis de rijweg vernieuwd, komt er een gescheiden rioleringsstelsel, en wordt een stoep en fietspad aangelegd.

Welke werken

 • Kwalitatieve verbetering van het wegbeeld 
  • Vernieuwen rijwegverhardingen
  • Aanleg stoep en fietsostrade
  • Vernieuwen openbare verlichting
  • Ondergronds brengen van kabels door nutsmaatschappijen
 •  Rioleringswerken
  • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
  • Scheiding van hemelwater en afvalwater op privéterrein

Timing

 • De start van de werken is afhankelijk van een aantal factoren:
  • de grondinnemingen
  • de aanstelling van de aannemer
  • de te verkrijgen omgevingsvergunning
 • Grondinneming: minnelijke onderhandelingsgesprekken worden opgestart, afronding tegen eind mei 2019. Daarna opstart gerechtelijke procedure indien nodig.
 • Vermoedelijke startdatum werken: januari 2020
 • Vermoedelijke duurtijd werken: nog te bepalen

Info voor bewoners

Bewonersvergaderingen

Zodra de aannemer van de werken gekend is, zal de stad een nieuwe bewonersvergadering beleggen. Dit is ongeveer 1 maand voor de werken.

Scheiden van regen- en afvalwater