Groenhuis

Stel hier uw vraag Info en nieuwsbrief Aquafin

Groenhuis krijgt een vernieuwde rijweg. De huidige infrastructuur is verouderd en er komt een fietsostrade. Een gescheiden rioleringsstelsel, een stoep en een fietspad maken ook deel uit van de werken.

Welke werken

 • Kwalitatieve verbetering van het wegbeeld 
  • Vernieuwen rijwegverhardingen
  • Aanleg stoep en fietsostrade
  • Vernieuwen openbare verlichting
  • Ondergronds brengen van kabels door nutsmaatschappijen

 •  Rioleringswerken
  • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
  • Scheiding van hemelwater en afvalwater op privéterrein

Timing

 • Vermoedelijke startdatum werken: midden oktober 2021
  • Fase 1: bouwrijp maken werfzone tussen rooilijnen en rijweg
  • Fase 2: start werken nutsleidingen rond 8 november tot eind januari 2022 (onder voorbehoud)
  • Tussen eind januari en eind februari mogelijks geen werken omwille van weerverlet nutsleidingen 
  • Fase 3: vanaf maart wordt gestart met de opbraak van de wegenis en aanleg riolering
 • Vermoedelijke einddatum werken: begin september 2022

Info voor bewoners

Meer info over de fasering, timing en contactpersonen kan u terugvinden op de website van Aquafin. U kunt zich op die website ook abonneren op de nieuwsbrief van Aquafin, zodat u op de hoogte blijft van de werken.

Bewonersvergaderingen

Scheiden van regen- en afvalwater