Groepsaankoop hemelwateropvang en tankslag

Wil je aan goede voorwaarden een kwalitatieve installatie van zowel een hemelwaterput, infiltratieput en/of hemelwaterton bekomen of je oude stookolietank laten verwijderen? Dat kan via deze groepsaankoop van IOK in samenwerking met de stad.

Doe mee aan de groepsaankoop hemelwateropvang

Droge zomers maken meer en meer duidelijk dat water een kostbaar goed is. Een hemelwaterput of tank helpt je om water op te vangen, te laten infiltreren en te hergebruiken. Dat is niet alleen belangrijk voor onze natuur, maar vormt ook een besparing op je waterfactuur. Elke liter gratis regenwater die je hergebruikt, is immers een liter drinkwater minder die je moet betalen!

De stad organiseert samen met IOK een groepsaankoop hemelwateropvang. Via de actie kan je aan goede voorwaarden een kwalitatieve installatie van zowel een hemelwaterput, infiltratieput en/of hemelwaterton bekomen. 

An De Vriendt, architecte duurzaam bouwen bij Kamp C: “Het regenwater dat je opvangt kan je hergebruiken voor je wasmachine, toiletten, onderhoudskraantjes of voor het bewateren van je tuin.”

IOK organiseert opnieuw een tankslag

Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas of hernieuwbare energie laten hun oude stookolietank in de grond zitten. Vaak laten eigenaars na om de tank te verwijderen. Hier zijn echter grote milieurisico’s aan verbonden. Zo kunnen de tanks na verloop van tijd beginnen lekken, waardoor bodem en grondwater zwaar vervuild kunnen raken door stookolieresten. De kosten voor de bodemsanering zijn voor de veroorzaker. Omdat die kosten al snel kunnen oplopen tot meerdere (tien)duizend euro raden wij iedereen aan om een oude stookolietank zo snel mogelijk te laten verwijderen of te laten saneren. De kosten hiervoor zijn vele malen geringer dan de kosten voor een bodemsanering.

Daarom organiseert de stad samen met IOK al voor de vierde keer een tankslag. Bij de vorige tankslagen werden in totaal al 2 761 oude stookolietanks gesaneerd! Door de combinatie met de groepsaankoop hemelwateropvang kan het zelfs mogelijk zijn om de werken te combineren, zo raak je van je oude stookolietank af en installeer je een regenwaterput met infiltratievoorzieningen in één klap.

Heb je interesse?

Schrijf je nu al vrijblijvend in op de groepsaankoop of volg één van onze gratis digitale infomomenten. Inschrijven voor de groepsaankoop en de infomomenten kan via www.iok.be/hemelwater, telefonisch via 014 56 27 88, of via de dienst grondgebonden zaken van de stad.

Datum infomoment Uur
Dinsdag 27 april 19.30 tot 21.30 uur
Donderdag 29 april 14.30 tot 16.30 uur
Donderdag 6 mei 19.30 tot 21.30 uur

Wil je mee beslissen?

De keuze van de firma’s gebeurt door een stuurgroep van mensen die deelnemen aan de groepsaankoop. Wil je deel uitmaken van deze stuurgroep? Duid dit dan aan bij je inschrijving.

Firma's kunnen offerte indienen

Wil je als firma zelf een offerte indienen voor deze groepsaankoop? In deze prijsvraag vind je daarvoor alle informatie. 

Heb je nog vragen?

Bel naar 014 56 27 88 of mail naar duurzaamheidsteam@iok.be

De actie kadert binnen het streekproject Kempen2030, het engagement van alle Kempense gemeenten om 40% CO2 te besparen tegen 2030. Voor meer info kan je terecht op www.kempen2030.be.

Gepubliceerd op dinsdag 6 april 2021 7.20 u.