Grote bouwprojecten

Het “Beleidsplan Ruimte Geel” biedt het ruimtelijk beleidskader voor grote ontwikkelingen in Geel.

In overleg met ontwikkelaars, architecten, stedenbouwkundige en particuliere initiatiefnemers wil de stad tot kwalitatieve projecten komen. Daarom maakte de stad het “Handboek grote bouwprojecten” op.

De grote ontwikkelingsprojecten die op het grondgebied van stad Geel worden uitgevoerd, genereren bijkomende taken voor de stad, zoals onder andere verzwaring van lasten op openbaar domein, mobiliteit. Daarom is naar aanleiding van deze ontwikkeling een gemeentelijke belasting verschuldigd bij de uitvoering van grote ontwikkelingsprojecten.