Grote cultureel-erfgoedprojecten

 • Toelage voor een intensief cultureel-erfgoedproject (groter dan 500 euro)
 • Cultureel erfgoed omvat zowel roerend als immaterieel erfgoed:
  • roerend of tastbaar erfgoed: archieven, boeken, foto’s, vlaggen, kostuums, juwelen, schilderijen, oude munten, …
  • immaterieel of niet-tastbaar erfgoed: rituelen, gebruiken, volksverhalen, recepten, feesten, talen, technieken, liederen, podiumkunsten, spelen, …
 • Onroerend erfgoed zoals gebouwen komt dus niet in aanmerking
 • De subsidieverlener is Erfgoedcel k.ERF
  • Samen met de gemeentes Balen, Dessel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie zet Geel in op erfgoed in onze regio. Hiervoor hebben deze gemeentes samen een cultureel-erfgoedconvenant afgesloten met de Vlaamse overheid.
  • K.ERF staat voor Kempens Erfgoed 
  • K.ERF is gehuisvest in een Commensalenwoning op de site van het Oud Gasthuis in Geel (Gasthuismuseum Geel)

Voor wie?

Alle verenigingen (zowel feitelijke verenigingen als vzw’s) komen in aanmerking.

Voorwaarden

 • Focus van het project is cultureel-erfgoed. Het erfgoedluik is met andere woorden geen zijtraject. Erfgoedcel k.ERF kijkt na of het aansluit bij haar beleidsplan.
 • De vereniging doet zelf een eigen inbreng
 • Het project heeft betrekking tot het cultureel erfgoed van het werkingsgebied van k.ERF. Dat is naast Geel ook in de gemeenten Balen, Dessel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie.
 • Het project betrekt verschillende partners en minstens 1 erfgoedpartner
 • Het project heeft een duurzaam effect

Procedure

 • Een erfgoedidee binnen de vereniging? Neem contact op met erfgoedcel k.ERF. Zij luisteren naar het voorstel en geven een eerste feedback.
 • Opmaak projectfiche. Deze fiche vormt de leidraad van het project. Deze fiche maken de partnerorganisaties samen met de erfgoedcel op.
  • Er zijn drie indienmomenten per jaar: 1 maart, 1 juni en 1 oktober
 • Het project wordt op basis van de projectfiche beoordeeld door een adviescommissie
 • De Raad van Bestuur van k.ERF neemt een definitieve beslissing over het project
 • De samenwerking wordt vastgelegd in een overeenkomst waarin staat wie welke rol speelt in het project
 • Aan het eind van het project maakt de projectgroep een evaluatierapport

Bedrag

 • Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de inhoud en begroting van het project
 • Voor projecten tot 500 euro, verwijzen we door naar kleine cultureel-erfgoedprojecten

Meer info

Erfgoedcel k.ERF
De Billemontstraat 117
2440 Geel
014 56 66 88
info@erfgoedcelkerf.be