Hakhoutbeheer door Agentschap Wegen en Verkeer

De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen. In Geel voeren ze werken uit langs de Ring tussen Rauwelkoven en Larumseweg en aan de op- en afritten van de Ring.

Update 30-12-2019: De data van de werken zijn bekend, je vindt ze in dit overzicht van werken met hinder.

Een precieze timing voor deze werken ligt nog niet vast. De uitvoering van deze werken is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de weersomstandigheden. Woon je in de onmiddellijke omgeving van een site waar hakhoutbeheer wordt toegepast, dan krijg je een bewonersbrief van AWV in de bus. Deze brief informeert je over de praktische kant van de werkzaamheden, de timing, de exacte locatie en mogelijke overlast. 

Bomen afzagen lijkt voor veel mensen een drastische maatregel, maar het is een meerwaarde voor de natuur. Hakhoutbeheer zorgt voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stronken tevoorschijn.

Daarnaast draagt het ook bij tot de veiligheid doordat er vermeden wordt dat gevaarlijke bomen op de weg terecht kunnen komen.

meer info: www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer

Gepubliceerd op donderdag 7 november 2019 10.52 u.