Hemelwater- en droogteplan

Een van de meest urgente problemen waarmee wij te maken hebben en die de potentieel hebben om ons leven overhoop kunnen gooien, hebben te maken met water of juist het gebrek ervan.

Wij kunnen met eigen ogen aanschouwen wat klimaatverandering betekent. Wie zelf in een straat woont waar de laatste jaren steeds vaker wateroverlast voorkomt, weet wat de gevolgen ervan zijn. Wie in de zomer gaat wandelen door landbouwgebied kan zelf zien wat de gevolgen zijn van langdurige droogteperiodes en hitte. De klimaatvoorspellingen komen dus uit: wij krijgen steeds meer te maken met langdurige droogtes in de zomer afgewisseld met uiterst extreme neerslag en winterperiodes met weinig sneeuw en meer regen.

De komende jaren moeten wij ons aanpassen aan weersextremen.

 

Wij moeten daarom

  • wateroverlast zo veel mogelijk trachten te voorkomen in sowieso al overstromingsgevoelige, laag gelegen gebieden;
  • alles in het werk stellen om de uitdroging van de bodem naar mate van het mogelijke te beperken door de grondwatertafel op peil te houden om onze drinkwaterbevoorrading en onze voedselbevoorrading door de landbouw veilig te stellen;
  • de waterkwaliteit van onze waterlopen verder verbeteren door overstorten van vuil water in de beken te vermijden.
  • wij moeten de beschikbare middelen slim inzetten om een maximaal effect te bereiken met de beschikbare middelen.

Hiervoor zullen wij steeds de principes van de ladder van Lansink behartigen door

  1. de afstroming van regenwater van verhardingen zo veel mogelijk voorkomen;
  2. hemelwater dat op daken valt, op te vangen en te gebruiken voor alle toepassingen waarvoor geen drinkwaterkwaliteit vereist is;
  3. hemelwater dat niet opgevangen en nuttig gebruikt kan worden te laten infiltreren in de grond;
  4. afstromend hemelwater op te vangen in een buffer en vertraagd te lozen wanneer zelfs infiltratie technisch uitgesloten is;
  5. wanneer bufferen niet mogelijk is de hemelwaterafvoer aan te sluiten op de openbare riolering voor regenwater (RWA)
  6. als er geen aparte regenwaterafvoer aanwezig is de hemelwaterafvoer aan te sluiten op de gemengde riolering voor regenwater en afvalwater.

Het hemelwater – en droogteplan bestaat uit drie delen:

een document dat de stand van zaken schetst: de omgevingsanalyse, het basisdocument dat de visie van het stadsbestuur verwoord en het actieplan.