Het kwartier van Geel

Markizaat Antwerpen

Tot aan het einde van het ancien régime in onze streken (1795) was het markgraafschap Antwerpen, waarvan Geel deel uitmaakte, ingedeeld in zeven kwartieren. Dat waren grote gebieden die, louter administratief, door de hoge overheid als een geheel werden beschouwd. Zaken zoals omslag van de kwartierbelasting, verdeling van de militaire lasten, doorgeven van orders, maatregelen voor de openbare veiligheid en andere gecombineerde acties waren een kwartieraangelegenheid.

Het kwartier van Geel

Een van die zeven territoriale omschrijvingen van het markizaat Antwerpen was ‘het kwartier van Geel’, dat veertien dorpen omvatte: Geel, Varendonk-Watereinde, Bel, Eindhout, Veerle, Oevel, Zoerle-Parwijs, Echelpoel, Meerbeek, Houtven, Westerlo, Olen, Hulshout en Vorselaar.

Geel zelf was de hoofdplaats van het kwartier en de Geelse drossaard vervulde er de functie van hoofddrossaard. Hij nam de nodige beslissingen, coördineerde het collectieve optreden en zat de kwartiervergadering voor.