Hoe kan ik reageren op het openbaar onderzoek?

Stad Geel organiseert van 3 mei tot en met 31 juli 2021 een openbaar onderzoek over het beleidsplan ruimte. Het ontwerp beleidsplan ruimte omvat een strategische visienota, vijf beleidskaders (veelzijdige stad – leefbare dorpen – duurzame bedrijvigheid – publieke ruimte en mobiliteit – open ruimte), een actieprogramma, twee onderzoeksrapporten, en een procesnota. Alle documenten zijn terug te vinden via deze pagina.

U kunt het beleidsplan ruimte ook inkijken bij het contactcentrum grondgebonden zaken. Hiervoor maakt u een afspraak aan de balie van het stadhuis of via het contactcentrum grondgebonden zaken.

Hoe reageren?

Wist u dat de stad samen met haar inwoners al een hele weg afgelegd heeft? Misschien hebt u zin om u nog meer te verdiepen in het beleidsplan ruimte en er uw kritische blik op te geven? Dat kan tijdens het openbaar onderzoek. Alles is welkom. Overweeg eens om een steunschrift in plaats van een bezwaarschrift in te dienen en vertel de stad wat u goed vindt in het plan!

Bezwaarschriften én steunschriften kunnen gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen in de periode van 3 mei tot en met 31 juli 2021.

  • Via e-mail: stadsontwikkeling@geel.be
  • Aangetekend via post: Stadsontwikkeling en kernversterkend beleid, Werft 20, 2440 Geel
  • Persoonlijk tegen ontvangstbewijs: aan de balie van het stadhuis

Infomoment

Op donderdag 27 mei 2021 vond een digitale informatievergadering plaats. Hieronder vindt u de opname van deze avond: