Hoppinpunt Brukel

Wat is een Hoppinpunt?

In de komende jaren komen er in Geel enkele Hoppinpunten. Een Hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen.

Voorbeelden van mogelijke combinaties:

  • U parkeert er uw auto en reist verder naar het centrum met de bus of met een deelfiets.
  • U rijdt met uw eigen fiets naar het Hoppinpunt en reist verder met de bus of een deelwagen.

Bij een Hoppinpunt staat de toegankelijkheid voor alle gebruikers centraal. Het parkeren, overstappen, opstappen en afstappen moet op een vlotte en veilige manier kunnen gebeuren. Voor mensen die op de bus wachten, wil stad Geel een aangename omgeving creëren. In de aanleg wordt dan ook grote zorg besteed aan de vergroening van de omgeving. Daarnaast zorgen wadi’s ervoor dat hemelwater (regen, hagel, sneeuw …) ter plaatse kan infiltreren.

Overzicht werken en hinder

Begin juli: werfzone klaarmaken voor de werken

De aannemer maakt een deel van de werfzone op de site van Sanofi klaar voor de werken. Deze werken brengen geen hinder met zich mee.

Geen hinder tijdens bouwverlof

Tijdens het bouwverlof liggen de werken aan het Hoppinpunt stil. De aannemer zorgt ervoor dat er geen hinder zal zijn tijdens deze periode.

Vanaf 31 juli werfzone volledig afgesloten voor alle verkeer, omleiding voorzien voor doorgaand verkeer

Na het bouwverlof vernieuwt de aannemer de rijweg aan de bushaltes om nieuwe, toegankelijke bushaltes te maken. Diestseweg is tijdens de werken vanaf kruispunt Waterstraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

  • Gemotoriseerd doorgaand verkeer volgt de omleiding langs Fehrenbachstraat en Stelenseweg of Pas naar de Westelijke Ring.
  • Fietsers volgen de omleiding via de Westelijke Ring richting Mol. Het fietsverkeer mag tot aan Borgstad in twee richtingen rijden. Op deze manier komt u via Eikevelden aan Diestseweg.
  • De zijstraten Brukel, Cipalstraat, Wilders en Gasthuisbos zijn enkel bereikbaar via de Westelijke Ring. Verder ondervinden zij geen hinder van de werken.

De werken worden in de eerste helft van september afgerond.