Huidige coronamaatregelen in Geel

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 19 juli in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité verwelkomt de vooruitgang op het vlak van de vaccinaties, maar blijft waakzaam. Hier vindt u een overzicht van alle coronamaatregelen die van kracht zijn in onze stad. (LAATSTE UPDATE 30/07/2021)

Veelgestelde vragen over de federale maatregelen

Onze dienstverlening

Wilt u een afspraak maken of hebt u een document nodig?
Maak zoveel mogelijk gebruik van het digitaal loket om beroep te doen op onze dienstverlening.

Stadhuis en Sociaal Huis zijn open.

 • Heel wat producten en diensten kunt u ook online aanvragen. U hoeft dan niet tot in het stadhuis of sociaal huis te komen, maar vult het online formulier in. Afhankelijk van het product is het mogelijk dat je een vervolgafspraak moet maken. 
 • U kunt voor de meeste producten zelf online afspraak maken via de website. Op deze pagina vindt u een alfabetische lijst van de producten en diensten van lokaal bestuur Geel waarvoor u een afspraak kunt maken. 

Dienstencentrum Luysterbos is beperkt open.

De medewerkers van het dienstencentrum blijven aan het werk nog en zijn steeds bereikbaar voor al uw vragen, opmerkingen of zelfs voor een babbeltje.

Dienst toerisme is open.

 • De medewerkers staan klaar om u verder te helpen als u vragen heeft.
 • Je kunt enkel wandel- en fietskaarten en cadeaubonnen kopen, andere producten (zoals cadeaumanden en toebehoren) zijn voorlopig niet meer te koop.
 • Hier vind je een overzicht van coronaveilige activiteiten die dienst toerisme aanbiedt.

Het zwembad is beperkt open. Meer info vindt u op de websitepagina van het zwembad.

Het Gasthuismuseum is open. Meer info vindt u op de websitepagina van het Gasthuismuseum.

De bibliotheek is open, maar met een aangepaste dienstverlening.

 • U kunt nog terecht bij de bibliotheek:
  • om materiaal uit te lenen;
  • om lid te worden;
  • voor informatievragen.
 • U kunt niet meer terecht bij de bibliotheek:
  • om de pc's te gebruiken;
  • voor activiteiten.

Hier vindt u meer info over de aangepaste dienstverlening van de bib.

Dienst sport sluit de deuren en is enkel bereikbaar via sport@geel.be.

Het stadsarchief is open. U bent welkom in de leeszaal. Door de coronamaatregelen werkt het archief op afspraak. Meer info vindt u op deze pagina.

Andere diensten zijn open volgens de normale openingsuren:

Volgende diensten zijn gesloten:

 • Cultuurcentrum de Werft: wel telefonisch bereikbaar via 014 56 66 66.
 • Dienst sport: enkel bereikbaar via mail sport@geel.be
 • Stedelijke sporthallen

Bent u ziek of zit u thuis in quarantaine? Heeft u niemand die voor u naar de supermarkt of apotheek kan gaan? Of heeft u nood aan een warme maaltijd of een fijne babbel? U kunt steeds terecht bij Geel Zorgt.
Wilt u een beroep doen op Geel Zorgt?
Bel naar dienst gelijke kansen op het nummer 014 56 73 10 of mail naar geelzorgt@geel.be


Mondmaskerplicht

Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze laatste verplichting is niet van toepassing:

 • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
 • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
 • op personen onderling die elkaar ontmoeten
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.
 • op personen onderling die behoren tot een groep die gevormd worden wordt in het kader van de toegelaten samenscholingen en activiteiten;
 • indien dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

In het kader van activiteiten in georganiseerd verband, moeten de begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar, de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren in de mate van het mogelijke. Bovendien is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is:

 • Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • De inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
 • In winkels en winkelcentra;
 • In winkelstraten, op markten, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
 • In conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 • In bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • In musea;
 • In de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • Bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter.
 • tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, en sportieve wedstrijden en sporttrainingen en congressen;
 • Tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons.
 • op markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, zowel voor de markt- en kermiskramers en hun personeel tijdens het uitbaten van hun kraam of attractie;
 • in voor het publiek toegankelijke ruimtes van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector.

Het mondmasker of elk alternatief in stof mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

U mag een gelaatsscherm dragen wanneer een mondmasker niet mogelijk is omwille van medische redenen. Dit moet u wel kunnen aantonen met een medische attest.


Sociaal contact

 • Samenkomsten in huis: ieder gezin mag acht mensen binnenshuis ontvangen (exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar).
 • Samenkomsten buiten:
  • Het nachtelijk samenscholingsverbod vervalt.
  • U mag met maximaal 50 personen in uw tuin afspreken (kinderen tot en met 12 jaar wel meegeteld).

Economie

Winkels

 • Er zijn geen beperking meer op het aantal mensen met wie u kunt winkelen. Mondmasker blijft verplicht.

Markten

 • Wekelijkse markten mogen doorgaan.
 • U mag de markt bezoeken in een groep van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld inbegrepen. Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.
 • U draagt verplicht een mondneusmasker. Als u in de rij wacht aan een kraam, houdt u steeds 1,5m afstand van anderen.

Horeca en vakantieparken

 • Cafés en restaurants zijn open van 5 uur tot 1 uur. 8 personen of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.

Telewerk

 • Telewerk is sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Telewerk wordt verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden.

Handhaving

Samenscholingsverbod

 • Het nachtelijk samenscholingsverbod vervalt.

Sport

Alle sportieve activiteiten in een georganiseerd verband moeten de volgende maatregelen en het toepasselijke protocol volgen:
 • Ze vinden plaats voor één of meerdere groepen, begeleiders niet inbegrepen, van maximum 200 personen;
 • Ze vinden plaats in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
 • De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
 • Elke deelnemer tot en met 17 jaar vergezeld mag worden door één of meerdere leden van hetzelfde huishouden.
De begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar moeten de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke.
 
De sportieve wedstrijden en de sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.

Jeugd

Alle jeugdactiviteiten in een georganiseerd verband moeten de volgende maatregelen en het toepasselijke protocol volgen:
 • Ze vinden plaats voor één of meerdere groepen, begeleiders niet inbegrepen, van maximum 200 personen;
 • Ze vinden plaats in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
 • Ze kunnen plaatsvinden met overnachting;
 • De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
 • Elke deelnemer tot en met 17 jaar vergezeld mag worden door één of meerdere leden van hetzelfde huishouden.
De begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar moeten de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke.

Cultuur en vrije tijd

 • Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan.
  • Dit mag met maximum 3000 personen binnen of 5000 personen buiten.
  • U mag in een groep van acht een evenement bezoeken. Of met de mensen met wie u samenwoont. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Hou 1,5 meter afstand van andere groepen.

Recepties en banketten

 • Bij het organiseren van een receptie of een banket binnen thuis, gelden de volgende regels:

  • het huishouden kan maximum acht andere personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, ontvangen;
  • indien men een beroep doet op een professionele cateraar, is deze inbegrepen in de acht personen;
  • de horecaregels worden uiterst sterk aanbevolen, ook indien de receptie of het banket georganiseerd wordt door een professionele cateraar;
  • indien men een beroep doet op een professionele cateraar, dan is de dienstverlening tot uiterlijk 1 uur toegelaten.

  Eetfestijnen zoals buurtbarbecues, mosselfestijnen,… die vrij toegankelijk zijn, en waarvoor toestemming wordt gegeven door de gemeente worden beschouwd als evenementen. Ze dienen de regels die van toepassing zijn te volgen (toestemming van de lokale overheid, het gebruik van de CERM/CIRM, de horecaregels behalve de limitering van het geluidsniveau van 80 db,…).

  • Indoor kunnen dergelijke initiatieven met een zittend publiek van maximum 100% van de CIRM-capaciteit, zonder 2000 personen tot en met 29 juli 2021 en zonder 3000 personen vanaf 30 juli 2021 te overschrijden, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.
  • Outdoor kunnen dergelijke initiatieven maximum 2500 personen ontvangen tot en met 29 juli 2021 en van maximum 5000 personen vanaf 30 juli 2021, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.

Reizen

 • Code groen: u kunt hiernaartoe reizen.
 • Code lichtoranje: het land waar u naartoe reist vraagt een negatieve coronatest en/of quarantaine.
 • Code oranje: u moet extra waakzaam zijn.
 • Code rood: het is sterk afgeraden om te vertrekken naar dat land.

Keert u terug naar België ?

 • Vul het Passagier Lokalisatie Formulier in binnen de 48 uur voor uw aankomst in België.
 • Het formulier berekent op basis van uw antwoorden of u een hoog risico loopt op corona.
 • Krijgt u een sms ? U hebt een hoog risico op corona. U moet in quarantaine. De sms bevat een code om u te laten testen.
 • Krijgt u geen sms ? U hoeft niet in quarantaine.

Op reopen-europe.eu kun je ingeven van welk land naar welk land je wil reizen binnen Europa. Dan krijg je een overzicht van wat je moet doen.

De Belgische overheid verbiedt niet om buiten Europa te reizen. Houd er wel rekening mee dat veel landen buiten Europa nog geen Europese reizigers toelaten of strenge voorwaarden hebben.


Gebedshuizen, begrafenissen en huwelijken

 • Erediensten mogen binnen met maximum 200 personen of buiten met maximum 400 personen.
 • Kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst (bijvoorbeeld pastoor of imam) tellen niet mee.
 • U blijft in groepen van acht. Of met de mensen met wie u samenwoont. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Quarantaine

Meer info over de quarantaine- en isolatieregels vindt u in dit bericht.


Download de Coronalert-app
Coronalert is een gratis en eenvoudig te gebruiken mobiele app om samen corona te verslaan. De app waarschuwt u als u in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op het coronavirus.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de app downloaden en gebruiken. Nodig daarom vrienden en familie uit om de app te installeren. De app respecteert uw privacy en weet niet wie u bent. 

Laat u een coronatest afnemen? Dan kan u het resultaat direct op uw smartphone ontvangen.
 
Alle informatie, vragen en antwoorden vindt u op www.coronalert.be.