Huisartsen, instellingen voor groepsopvang, Ziekenhuis Geel, Stad Geel en lokale besturen uit de Zuiderkempen komen wekelijks samen in corona-overleg

Heel wat woonzorgcentra krijgen de laatste weken te kampen met een uitbraak van het coronavirus. Ook in onze regio zijn er getroffen rusthuizen met zieke bewoners en personeel. De stad Geel organiseert wekelijks een online-overleg tussen de woonzorgcentra, instellingen voor groepsopvang, het ziekenhuis, de lokale besturen en huisartsen uit de Zuiderkempen om de aanpak van de coronacrisis gecoördineerd te laten verlopen.

Stad Geel staat al sinds begin van de crisis in nauw contact met de woonzorgcentra in Geel. Ziekenhuis Geel nam vorige week het initiatief om de woonzorgcentra en zorginstellingen uit de Eerstelijnszone Zuiderkempen (Geel, Herstelt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo) hulp te bieden d.m.v. een supportteam. Na overleg met de stad werd beslist om ook een wekelijks overleg in te plannen met de woonzorginstellingen en zorginstellingen uit de zuiderkempen.

Wekelijks overleg

Stad Geel brengt elke week de directeurs en de coördinerend raadgevend artsen van 15 woonzorgcentra, huisartsen, specialisten uit het ziekenhuis en de lokale besturen samen om de stand van zaken in de woonzorgcentra te bespreken. Ook MPI Oosterlo, het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ Geel), ’t Volderke en het Eepos krijgen wekelijks een uitnodiging voor een gelijkaardig overleg. Op deze manier kunnen de deelnemers ervaring en expertise delen en snel op de bal te spelen wanneer extra ondersteuning nodig is.

Supportteam Ziekenhuis Geel

Ziekenhuis Geel stelt haar expertise en ervaring op vlak van COVID-19 ten dienste van de woonzorgcentra, de zorginstellingen en de thuiszorg uit de regio. Deze ondersteuning kan gaan van medische zorg, palliatieve zorg, ziekenhuishygiëne, verpleegkundige organisatie, rampenmanagement tot opleidingen en procedures. Het ziekenhuis stelt ook een COVID-supportteam ter beschikking van de zorginstellingen die dit nodig hebben. Het team bestaat uit twee artsen (waaronder een geriater), een ziekenhuishygiënist en een verpleegkundige met zowel ervaring in urgentiegeneeskunde als rampenmanagement. Dit team komt op vraag van de instelling ter plaatse om te ondersteunen. Ook Astor vzw stelt een mobiele ploeg ter beschikking van de woonzorgcentra die hier nood aan hebben.

Gepubliceerd op vrijdag 17 april 2020 12.05 u.