Huiswerkbegeleiding aan huis

Dienst gelijke kansen organiseert huiswerkbegeleiding voor kwetsbare kinderen in Geel. Via deze huiswerkbegeleiding krijgen kwetsbare gezinnen, die moeilijkheden ervaren bij schoolse activiteiten, extra ondersteuning. Vrijwilligers helpen deze kinderen bij hun schooltaken en het leren.