Juridisch huuradvies - Huurdersbond

De Huurdersbond vzw geeft juridisch advies aan huurders over tal van zaken die te maken hebben met wonen in een huurhuis: hulp bij het opstellen van een aangetekende brief, opzeg van een huurcontract, problemen met de verhuurder, herstellingen, procedure bij het Vredegerecht, of tal van andere vragen.

Elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 13.30 uur tot 15.30 uur is er zitdag van de huurdersbond in het Sociaal Huis van Geel.

Voor wie?

Private maar ook sociale huurders kunnen een antwoord krijgen op hun vragen over huuraangelegenheden.

Voorwaarden

  • U huurt een woning in Geel of bent van plan dat te doen.
  • Burgers van andere gemeenten kunnen ook een afspraak maken voor de zitdag in Geel. Maar zij moeten al lid zijn of lid willen worden van de Huurdersbond (20 euro lidgeld).

Procedure

Deze dienstverlening is op afspraak!

Een afspraak kunt u gemakkelijk maken via het telefoonnummer 014 56 77 77 (de afsprakenlijn van stad Geel) of via deze link.

Als u een afspraak hebt komt u best korte tijd op voorhand naar het Sociaal Huis. U kunt zich aanmelden aan het onthaal of als u de weg al weet rechtstreeks plaats nemen in de wachtzaal van de dienst sociale zorg (gelijkvloers). De medewerkster van de Huurdersbond komt u daar ophalen.

Bedrag

Als inwoner van Geel kunt u via een afspraak gratis lid worden van de Huurdersbond. U kunt dan een jaar lang onbeperkt beroep doen op advies van de Huurdersbond.

Wat meebrengen

- identiteitskaart met pin-code

- (een dubbel van) uw huurcontract

- (eventueel) oorspronkelijke plaatsbeschrijving

- (eventueel) briefwisseling of papieren in verband met uw vraag of probleem

- (eventueel) foto's

Als u de Nederlandse taal niet goed spreekt of kunt verstaan brengt u best een tolk mee: een familielid, vriend of kennis die kan helpen bij het gesprek.

Meer info

Huurdersbond Turnhout, tel. 014 44 26 76 of www.huurdersbond.be.