Huurhuis isoleren? Fluitje van een cent

Huur of verhuur je een woning die nog niet of slecht geïsoleerd is? Dan komt je woning misschien in aanmerking voor een huur-en-isolatiepremie. Isolatie is een goede zaak en een fluitje van een cent voor beide partijen!

De huur-en-isolatiepremie gaat uit van de Vlaamse overheid en netbeheerder Fluvius. De premie wil kwetsbare huurders een duwtje in de rug geven. De projectpromotor begeleidt het hele project. De huurder en verhuurder hoeven zelf niets te doen.

Welke ingrepen komen in aanmerking?

Als private verhuurder kom je in aanmerking voor de huur-en-isolatiepremie voor de volgende ingrepen:

  • hoogrendementsglas plaatsen
  • dak- of zoldervloerisolatie plaatsen
  • spouwmuren na-isoleren

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de huur-en-isolatiepremie, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je verhuurt een woning waarvan de huurprijs minder dan 521,69 euro bedraagt. In centrumsteden en in het Vlabinvestgebied rond Brussel mag de huurprijs maximaal 571,69 euro bedragen.
  • Je verhuurt een woning aan een gezin dat behoort tot de kwetsbare doelgroep?. Tot de kwetsbare doelgroepen behoren onder meer beschermde afnemers, huishoudens met een budgetmeter, prioritaire doelgroepen bij de energieleningen of huurders bij een sociaal verhuurkantoor, lokaal bestuur of OCMW.

Een projectpromotor staat in voor de begeleiding van de huurder en de eigenaar, en voor de planning van de uit te voeren werken. Kandidaat-projectpromotoren moeten zich melden bij Fluvius voor ze actief worden. De projectpromotor kan de werken zelf uitvoeren of kan daarvoor een beroep doen op een (andere) aannemer.

Hoeveel bedraagt de financiële ondersteuning?

Voor woningen is er een forfaitaire premie voor de projectpromotor van 200 euro per uitgevoerd werk en een extra hoge premie voor de specifieke investering:

  • maximaal 85 euro per m² geplaatste hoogrendementsbeglazing
  • maximaal 20 euro per m² geplaatste dak- of zoldervloerisolatie
  • maximaal 12 euro per m² geplaatste spouwmuurisolatie

Enkele cijfers

In 2017 werden 783 huur-en-isolatiepremies uitgekeerd. In 2018 steeg het aantal premies tot 825, goed voor een totaalbedrag van ruim 1 miljoen euro. Meer dan een derde van de investeringen in 2017 en 2018 gebeurde in Limburgse huurwoningen. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar waren er 210 dossiers.

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op www.huur-en-isolatiepremie.be.

Gepubliceerd op donderdag 6 juni 2019 8.14 u.