Huwelijksaangifte

Coronamaatregelen: vragen over trouwen

Kan ik mijn huwelijk verplaatsen?
Ja, dat kan. Mail naar burgerzaken@geel.be: uw contactgegevens, de afgesproken datum, de reden van annuleren en eventueel een nieuwe gewenste datum.

Kan ik een nieuwe datum kiezen?
Ja. Een nieuwe datum vastleggen kan ten vroegste 1 jaar voor de huwelijksdatum. De aangifte van het huwelijk kan ten vroegste 6 maanden voor het huwelijk gebeuren en ten laatste 3 weken ervoor.

Gaat mijn burgerlijk huwelijk nog door?
Er mag een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld, tegelijkertijd aanwezig zijn in de trouwzaal.


Kan ik een reservedatum prikken voor mijn huwelijk?
Neen, dat kan niet. We kunnen enkel een nieuwe datum reserveren als een andere datum definitief wordt geannuleerd.

Maak een afspraak

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Procedure

U moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in

  • de laatste woonplaats van u of uw partner
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner
  • de geboorteplaats van u of uw partner

U kunt de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door een van de partners mits een volmacht.

Wat meebrengen

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
  • een identiteitsbewijs
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Bedrag

Een huwelijk op een weekdag kost €30.

Een huwelijk op een zaterdag kost €60