Huwelijksdatum vastleggen

Voor het vastleggen van een huwelijksdatum- en uur kan u een jaar op voorhand langskomen. De eigenlijke aangifte zal dan later (binnen de wettelijke termijn) gebeuren.

Voorwaarden

Om in Geel te trouwen:

  • moet een van beide personen ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de stad.
  • Verblijft u en uw aanstaande (van wie minsten één Belg is), in het buitenland en staat u niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan kan u aangifte doen in Geel indien:
    • Geel de laatste gemeente was waar u of uw aanstaande echtgeno(o)t(e) ingeschreven was.
    • er een bloedverwant tot en met de tweede graad ingeschreven is in Geel.
    • Geel de geboorteplaats van één van de toekomstige echtgeno(o)t(e) is.

Procedure

  • Maak een afspraak bij de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen

  • Beide identiteitskaarten