Iets anders melden

Online melden

Als u in uw leefomgeving iets vaststelt waarvan u verwacht dat de stad hiervoor een oplossing biedt, dan kan u dit melden. Uw melding kan ingedeeld worden in één van de volgende categorieën:

 • Afval/Diftar
 • Begraafplaatsen
 • Bermen
 • Bodemverontreiniging
 • Dieren/Ongedierte (insecten, kadavers, ratten, rupsen, vogels, wildschade)
 • Grachten en waterlopen
 • Groenaanplanting en - onderhoud
 • Hinder (geurhinder, lawaaihinder, lichthinder, rookhinder)
 • Hondenpoep
 • Huisnummer
 • Leegstand
 • Noodweer/Stormschade
 • Park- en straatmeubilair (bushokje, kapel, speeltoestel, vandalisme, vuilnisbakken)
 • Parkeren
 • Riolering/IBA
 • Verkeer en veiligheid (fietsostrade, signalisatie, wegmarkering, veiligheid, verkeersbord)
 • Verlichting
 • Weg, fietspad en stoep
 • Wegenwerken
 • Andere

Hoe maakt u een melding?

 1. Nadat u op de knop 'Meldingsformulier' bovenaan op deze pagina hebt geklikt, komt u in een nieuw scherm.
 2. Geef eerst uw naam en contactgegevens in (het ingeven van uw rijksregisternummer versnelt de registratie van uw melding)
 3. In een volgend scherm geeft u aan wat voor probleem het is en omschrijft u het probleem.
 4. U moet de locatie invullen van de plaats van het probleem. Of u kunt ook op de kaart de straatnaam ingeven en op 'zoek' klikken. Nadien kunt u de pin nog verslepen om de exacte locatie aan te geven. Daarna klikt u op 'Verzenden'.
 5. Het contactcentrum grondgebonden zaken zal de melding behandelen en bezorgen aan de bevoegde dienst. 

Als het niet lukt om een melding via de website te maken, kunt u het contactcentrum grondgebonden zaken contacteren.

Wat moet u elders melden?

 • Defecte straatverlichting kunt u rechtstreeks en gratis melden op de website van Fluvius of op het gratis nummer 0800 63535.