Iets melden aan de stad

Meldingsformulier

U kunt een melding doorgeven aan de stad. We geven een overzicht van zaken waarover u een melding kunt maken via het formulier hierboven.

  • Leefomgeving: sluikstort, zwerfvuil, ongedierte, hondenpoep, geluidshinder, geurhinder, ophaling afval, straatvuilbak
  • Wegen en verkeer: rijweg, voetpad, berm, fietspad, straatmeubilair, bushokje, grachten/waterlopen, rioolputjes
  • Veiligheid: verkeerslicht, verkeersbord, signalisatie, wegmarkeringen
  • Groen en natuur: eikenprocessierupsen, onkruid, aanplanting, straatbomen
  • Parkeren: parkeerplaats, parkeerverbod
  • Ander probleem op het openbaar domein

Hoe maakt u een melding?

  • Op de website:

1. Nadat u op de knop 'Meldingsformulier' bovenaan deze pagina hebt geklikt, komt u in een nieuw scherm.

2. Geef eerst uw naam en contactgegevens in.

3. In een volgend scherm geeft u aan wat voor probleem het is en omschrijft u het probleem.

4. U kunt enkele foto's toevoegen om de melding duidelijker te maken.

5. U moet de adresgegevens invullen over de plaats van het probleem. U kunt bijkomend ook op de kaart de straatnaam ingeven en op 'zoek' klikken. Nadien kunt u het oranje bolletje nog verslepen om de exacte locatie aan te geven. Daarna klikt u op 'Verzenden'.

6. Het contactcentrum grondgebonden zaken zal de melding behandelen en bezorgen aan de bevoegde dienst. 

  • Telefoon: U kunt bellen naar het contactcentrum grondgebonden zaken op het nummer 014 56 62 50 (tussen 9 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur).
  • E-mail: U kunt e-mailen naar grondgebondenzaken@geel.be.

Wat moet u elders melden?

  • Defecte straatverlichting kunt u rechtstreeks en gratis melden op de website van Fluvius of op het gratis nummer 0800 63535.