Info voor kinderopvanginitiatieven

Digitaal platform Kinderopvang

Er is sinds november 2021 één platform voor kinderopvang (0-3 jaar) in Geel, Laakdal en Meerhout.

Het helpt ouders in hun zoektocht naar kinderopvang via Opvang.Vlaanderen.

Meer informatie kan u vinden op de website www.huisvanhetkindgeellaakdalmeerhout.be
Bij vragen kan u steeds terecht bij het Huis van het Kind of via kindinfopunt@geel.be

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, kinderopvang aanbelangen.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is. Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang werkt ook nauw samen met het loket kinderopvang.

Agenda en verslagen vind je hier terug.

Adviescriteria Kinderopvang

Bij uitbreidingsrondes

De Vlaamse Regering werkt met een meerjarenprogrammatie voor de uitbouw van de kinderopvangsector. Lokale besturen kunnen hierbij advies uitbrengen.

Stad Geel heeft ook haar adviescriteria en beoordelingsprocedure bepaald op basis van de omgevingsanalyse en de lokale noden.

Opportuniteitsadvies

Een organisator van kinderopvang dient vanaf 1 januari 2022 een opportuniteitsadvies aan te vragen bij het lokaal bestuur voor de opstart van een groepsopvang, de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente of een uitbreiding met meer dan 8 plaatsen. De organisator moet dit opportuniteitsadvies toevoegen bij de vergunningsaanvraag aan Opgroeien.
Ook zelfstandige onthaalouders zijn welkom voor advies.

Omgevingsanalyse

In de omgevingsanalyse vind je info over de situatie in Geel op het vlak van kinderopvang.

Adviescriteria lokaal bestuur Geel bij uitbreidingsronde

Opportuniteitsadvies lokaal bestuur Geel

Omgevingsanalyse Geel 2023

Regie / Contact Kinderopvang

Het lokaal bestuur bepaalt het kinderopvangbeleid in de gemeente. Zij vraagt hiervoor advies aan het Lokaal Overleg Kinderopvang, een netwerk rond kinderopvang. Het lokaal bestuur informeert ouders en adviseert startende groepsopvang initiatieven alsook Kind en Gezin.