In 't Eegdeken

Stel hier uw vraag 

De breedte van het voetpad voldeed niet meer aan de huidige norm. Daarom legde stad Geel nieuwe voetpaden aan en maakte van de gelegenheid gebruik om een nieuwe groenzone te creëren.

De oorspronkelijke plannen werden gewijzigd na de bewonersparticipatie.

Update december 2019: De werken aan de voetpaden zijn inmiddels afgerond, plantvakken worden nog aangevuld en aangeplant.

Welke werken

 • Heraanleg van de stoepen (afgerond):
  • Breedte van het voetpad aanpassen naar 1,5 meter. Zo is het voetpad toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.
  • Verwijderen van obstakels op het voetpad, bv. lichtmasten, verkeersborden of kastjes kabeltelevisie
 • Groenzone:
  • Bestaande groenvoorziening verwijderen aan de kant waar de openbare verlichting staat
  • Nieuwe groenzone creëren tussen de goot van de rijbaan en de rooilijn

Timing

 • Startdatum: november 2019, afhankelijk van de weersomstandigheden
 • De bewoners ontvangen een bewonersbrief enkele dagen voor de start van de werken

Hinder voor verkeer

 • In't Eegdeken wordt 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'
 • De woningen blijven bereikbaar met de auto

Info voor bewoners

De aannemer Leo Gys voert de werken uit in opdracht van de stad Geel.

Inplantingsplan bomen

Bewoners- en participatievergadering

Op 7 oktober 2019 werd een infovergadering georganiseerd.

De oorspronkelijke plannen werden aangepast naar aanleiding van de bewonersparticipatie die werd georganiseerd. De resultaten van de enquête kan u hier nalezen:

Hinder voor bewoners

 • De woningen blijven bereikbaar met de auto
 • Tijdens de werken zullen de bewoners enkele dagen geen gebruik kunnen maken van de inrit. De aannemer verwittigt iedereen enkele dagen vooraf.
 • Huisvuil wordt opgehaald volgens de normale regeling

Stel hier uw vraag