In 't Eegdeken

Stel hier uw vraag 

De breedte van het voetpad voldoet niet meer aan de huidige norm. Daarom legt stad Geel nieuwe voetpaden aan en maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuwe groenzone te creëren.

Welke werken

 • Heraanleg van de stoepen:
  • Breedte van het voetpad aanpassen naar 1,5 meter. Zo is het voetpad toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.
  • Verwijderen van obstakels op het voetpad, bv. lichtmasten, verkeersborden of kastjes kabeltelevisie
 • Groenzone:
  • Bestaande groenvoorziening verwijderen aan de kant waar de openbare verlichting staat
  • Nieuwe groenzone creëren tussen de goot van de rijbaan en de rooilijn

Timing

 • Startdatum: november 2019, afhankelijk van de weersomstandigheden
 • De bewoners ontvangen een bewonersbrief enkele dagen voor de start van de werken

Hinder voor verkeer

 • In't Eegdeken wordt 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'
 • De woningen blijven bereikbaar met de auto

Info voor bewoners

De aannemer Leo Gys voert de werken uit in opdracht van de stad Geel.

Bewoners- en participatievergadering

Op 7 oktober 2019 werd een infovergadering georganiseerd.

Hinder voor bewoners

 • De woningen blijven bereikbaar met de auto
 • Tijdens de werken zullen de bewoners enkele dagen geen gebruik kunnen maken van de inrit. De aannemer verwittigt iedereen enkele dagen vooraf.
 • Huisvuil wordt opgehaald volgens de normale regeling

Stel hier uw vraag