Interactief gebruik van het digibord via Prowise Presenter 10

Duur van de workshop

3 uur

Spreker

Ruth Hermans,

Thomas More | Vormingscentrum Onderwijs

 Geel - Turnhout - Vorselaar

Inhoud

Ben je al vertrouwd met het digibord, maar wil je het op een meer interactieve manier gebruiken? Wil je het klassieke wisbordje af en toe wel eens vervangen door het werken op een tablet of laptop om vervolgens via het digibord met de antwoorden van de leerlingen aan de slag te gaan?

In deze workshop verkennen we enkele mogelijkheden om interactief te werken met het digibord: 

  • We maken gebruik van gratis software (Prowise Presenter 10). 
  • Er is kort aandacht voor de basishandelingen in Prowsise Presenter 10. 
  • We verkennen bordplannen die aanzetten tot interactie. 
  • Via ProConnect verbinden we het bord met de laptops/tablets in de klas. Zo brengen we antwoorden van leerlingen op een snelle manier naar het digibord. 
  • We verkennen ProQuiz om op een eenvoudige manier individueel of klassikaal bevragingen te organiseren.

Tot slot staan we nog stil bij enkele handige digitale tools/apps om interactief mee aan de slag te gaan in de klas. 

Breng zeker een laptop én tablet/smartphone mee zodat je zelf (inter)actief aan de slag kan gaan!

Info over de spreker

Ruth Hermans heeft ervaring als docent mediawijsheid en digitale vaardigheden in de lerarenopleiding Lager onderwijs.

Inschrijven

Heb je een top 3 (verplicht) of top 5 gemaakt van de lezingen en workshops die je wil volgen? Ga dan naar het inschrijfformulier om je keuzes door te geven. 

Inschrijven