Introductie ‘Aandacht in actie’

 (weerbaarheidstraining)

Duur van de workshop

1,5 uur

Spreker

Tom Cools van Arktos

Inhoud

Aandacht in Actie versterkt de weerbaarheid van kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar. Het programma geeft je zicht op je eigen manier van reageren. We leren in de training om doelen te stellen en te bereiken. We leren voor onszelf opkomen. We leren op een positieve manier grenzen stellen, aanvaarden en respecteren, ‘zichtbaarder’ worden en ons assertiever op te stellen. Al doende ervaren we wat er in ons lichaam omgaat en wat het effect is van ons gedrag. Tijdens het trainingsatelier versterken we ons zelfvertrouwen, onze zelfbeheersing en onze weerbaarheid.

Info over de spreker

WAT IS ARKTOS?

Arktos is een Vlaams expertisecentrum dat kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en personen met een beperking versterkt waar nodig, en ouders, scholen, partners, overheden en de bredere samenleving ondersteunt om hetzelfde te doen.

BASELINE

HET KAN WÉL
Arktos gaat ervan uit dat iedereen over een eigen kracht beschikt. Er bestaat niet iets als ‘hopeloze gevallen’. Zeker wanneer kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en personen met een beperking moeite hebben met het vinden van hun eigen talenten en kwaliteiten, zijn wij er om te zeggen: het kan wél. Ook in het netwerk van ouders, scholen, partners, overheden en de rest van de samenleving zien we die kracht. Die willen we ontwikkelen met kritisch optimisme en concrete voorstellen. We willen een brug slaan naar gelijkgestemde organisaties en partners. Want het kan wél… samen.

HET KAN WÉL
Arktos is enthousiast en strijdvaardig. We steken de handen graag uit de mouwen, want we geloven dat ons werk een verschil maakt. Niet passief aan de zijlijn, maar actief in het veld, in het beleid en als het moet boven op de barricades. De passie voor ons vak, voor kinderen en jongeren, voor een maatschappij met kansen voor iedereen: dat is wat ons drijft. Want het kan wél.

Te combineren met

Gaat lezen moeilijk? Ga voor een luisterboek!

Werking en aanbod bibliotheek Geel met focus op de boekencollectie voor kleuters en eerste graad.

Werking en aanbod bibliotheek Geel Inspiratie voor leerkrachten vanaf het derde leerjaar.

Van huiswerkbegeleiding naar leerondersteuning : Wat je als school kan doen.

Knap lastig in de klas

Zorgen voor een veilig klasklimaat

Anderstalige nieuwkomers op school

De positie van de vrouw in de islam binnen onze huidige samenleving

Inschrijven

Heb je een top 3 (verplicht) of top 5 gemaakt van de lezingen en workshops die je wil volgen? Ga dan naar het inschrijfformulier om je keuzes door te geven. 

Inschrijven