Invoering permanente onttrekkingsverbod provincie Antwerpen vanaf 1/1/2022

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet. Als er water onttrokken word om gewassen en tuinen te beregenen, heeft dit meteen een grote impact. De Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx heeft preventief voor deze kwetsbare waterlopen een permanent onttrekkingsverbod ingesteld vanaf 1 januari 2022.

Dit verbod is noodzakelijk om het ecosysteem in zeer kwetsbare waterlopen te beschermen tegen toekomstige droogteperiodes. Voor onder meer zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad is deze bescherming cruciaal. Waar een onttrekkingsverbod geldt, en welke uitzonderingen er van toepassing zijn, kun je raadplegen op de website van de provincie Antwerpen.

Voor Geel gaat het over een deel van het stroomgebied van de Kleine Nete en een deel van het stroomgebied van de Grote Nete.

Meer info

Uitgebreide informatie hierover vind je op de website van de provincie Antwerpen en in onderstaand document met veelgestelde vragen. 

Gepubliceerd op woensdag 22 december 2021 10.57 u.