Islam en de kijk op opvoeding (Verschil tussen religie en cultuur)

Duur van de workshop

3 uur

Spreker

Saliha El Makhloufi

Inhoud

Directies, leerkrachten en CLB-medewerkers staan als eerstelijnswerkers mee aan de basis van de opvoeding van onze kinderen. Daarom is het ook belangrijk dat ze meer voeling krijgen met de leefwereld en identiteitsvorming van hun leerlingen zodat wrevel en miscommunicatie kan worden vermeden. 

In de leefwereld en identiteitsvorming van vooral moslimjongeren neemt levensbeschouwing een onmiskenbare plaats in. Ze biedt aan veel jongeren een belangrijke houvast en bepaalt een deel van hun identiteit. Dit gegeven dwingt de leerkrachten van vandaag om in sneltempo kennis hierover te vergaren en om te gaan met diversiteit en verschillen in levensbeschouwing. 

Deze vorming heeft als doel om het samenleven van moslims en niet-moslims op school te bevorderen. Door het aanbieden van een zekere basiskennis over ‘de islam’ en de bespreking van concrete casussen uit de klaspraktijk hopen we dat leerkrachten meer begrip en voeling krijgen met de leefwereld en identiteitsvorming van hun leerlingen.

Info over de spreker

Saliha El Makhloufi is geboren in Antwerpen en opgegroeid in Geel. Ze studeerde toegepaste taalkunde aan de KULeuven en volgde ook een opleiding tot leermeester islamitische godsdienst. Sinds 2007 geeft ze islamitische godsdienst in zowel het lager als het secundair onderwijs. Daarnaast is ze bestuurslid van Oemma vzw, een Geelse vereniging die zich bezighoudt met de zelfontwikkeling en emancipatie van moslimjongeren.

Inschrijven

Heb je een top 3 (verplicht) of top 5 gemaakt van de lezingen en workshops die je wil volgen? Ga dan naar het inschrijfformulier om je keuzes door te geven.