Jaarrekening

Het gezamenlijke meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de raden op 16/12/2019, en aangepast op 17/12/2020 en 16/12/2021. De jaarrekening 2021 bevat de rapportering over de uitvoering van het tweede jaar (2021) van het plan.

De jaarrekening 2021 is opgemaakt volgens de nieuwe regels voor de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). Een belangrijk gevolg is dat de gemeente en het OCMW samen 1 rapporteringsentiteit vormen en bijgevolg een geïntegreerde jaarrekening maken.

De nieuwe regelgeving BBC2020 voorziet dat de opbouw van het meerjarenplan en van de jaarrekening zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd zijn, wat een transparante rapportering over de realisatiegraad van de doelstellingen mogelijk maakt.

AGB Sport en AGB Cultuur maken een aparte jaarrekening op.

De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie, een financiële nota, toelichting en bijkomende documentatie.