Jaarrekening AGB cultuur

De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie, een financiële nota, toelichting en bijkomende documentatie. De publicatiedatum van de jaarrekening is 25 juni 2021.

Beleidsevaluatie

Het rapport beleidsevaluatie geeft een antwoord op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden.
Deze eindevaluatie gebeurt over de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Het rapport wordt voorafgegaan door een inleiding die duiding geeft bij het rapport.

Download het rapport Beleidsevaluatie. (pdf)

Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening bevat:
• de doelstellingenrekening (schema J1);
• de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
• de realisatie van de kredieten (schema J3);
• de balans (schema J4);
• de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

Download financiële nota (pdf)

Bijkomende toelichtingen en documentatie

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Download de toelichtingen bij de jaarrekening 2020

Download de bijkomende documentatie bij de jaarrekening 2020 (pdf)

Wil je alle nota's en toelichtingen in één document raadplegen? Download het integrale rapport (pdf).