Jaarrekening (laatst goedgekeurd)

Na afloop van een jaar brengt de financiële dienst verslag uit aan de gemeenteraad en aan de inwoners van Geel over de financiële situatie van de stad. Daarvoor maken we de jaarrekeningen op: een verslag over het budget (de begrotingsrekening) en een bedrijfsrekening (de balans en de resultatenrekening). Wie interesse heeft voor deze rapporten (voor studies, bij overheidsopdrachten…) kan ze hier raadplegen of verkrijgen op de financiële dienst.