Je huurovereenkomst laten registreren? Niets dan voordelen!

Als je een woning of appartement verhuurt, ben je als verhuurder verplicht om de huurovereenkomst te laten registreren.

De registratie houdt in dat je de overeenkomst en de plaatsbeschrijving in drie exemplaren moet voorleggen aan het kantoor Rechtszekerheid, dit is het vroegere registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de woning of het appartement gelegen is.

De verhuurder moet zorgen voor de registratie van het huurcontract. Dit is gratis als je dit binnen de twee maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst doet. Kosten voor een laattijdige registratie zijn altijd ten laste van de verhuurder. Bij huurovereenkomsten van lange termijn (9 jaar), kan de huurder de huurovereenkomst opzeggen zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding, zolang de huurovereenkomst na de termijn van twee maanden niet geregistreerd is. De opzegging zal dan ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

Je kunt je huurcontract laten registreren in het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout, Gemeentestraat 11, Turnhout. De contactgegevens: 0257 816 90 (9 tot 12 uur), rzsj.kantoor.turnhout2@minfin.fed.be

meer info: www.myrent.be of contactcenter FOD Financiën, 02 57 257 57

Gepubliceerd op donderdag 28 maart 2019 15.21 u.