Jeugdraad

Aanmelden jeugdraad - individuen

Aanmelden jeugdraad - verenigingen

De Geelse jeugdraad is de adviesraad rond jeugdbeleid in Geel. Hierin zitten afgevaardigden van de jeugdverenigingen, de leerlingenraden, en de schepen van jeugd. Ook elke jongere die geïnteresseerd is in het Geelse (jeugd)beleid kan zich aansluiten bij de jeugdraad. De raad gaat één keer per maand door (behalve tijdens de zomermaanden) op zaterdagvoormiddag.

Taken van jeugdraad

Binnen de jeugdraad worden jongeren samengebracht om problemen en ideeën te bespreken. Ook de verdeling van de subsidies, organisatie van het kampvervoer, uitlenen van allerlei materiaal, opvolging fuiven en evenementen en de afstemming van het jeugdbeleid worden hier besproken. Het ultieme doel is dat elke jongere of jongerengroep die inspraak wil hebben in het gemeentelijke jeugdbeleid, zijn weg vindt naar de jeugdraad.

De jeugdraad geeft adviezen aan het college van burgemeester en schepenen over alles wat kinderen en jongeren aanbelangt:

  • Fuiven en evenementen
  • Verkeersveiligheid
  • Subsidies voor het jeugdwerk
  • Jeugdbeleid
  • Jeugdlokalen

Activiteiten van de jeugdraad

Buiten adviezen verlenen, organiseert de jeugdraad ook verschillende activiteiten gedurende het werkjaar waaronder de speldag, Jeugdwerkawards, Dag van de Jeugdbeweging, …

Lid worden?

Als lid van de jeugdraad beschik je over enkele voordelen. Zo kan je de fuifzaal De Waai en stedelijke lokalen huren tegen een goedkoper tarief, kan je beroep doen op de materiële medewerking van de stad, word je uitgenodigd op Jeugdwerkawards, kan je deelnemen aan de speldagen en krijg je een lekkere koffiekoek op elke jeugdraad! Via het online formulier kan je jezelf kandidaat stellen.