Naar inhoud

Praktisch

Dienst jeugd
Jeugdraad

Diestseweg 135
2440 Geel


tel. 014 56 68 07
fax 014 56 68 19
jeugddienst@geel.be
Agenda & notulen

Jeugdraad

Aanplakzuil

In de jeugdraad zitten afgevaardigden van de jeugdverenigingen, de leerlingenraden, de jeugddienst en de schepen voor jeugd. Ook elke jongere die geïnteresseerd is in het Geelse jeugdbeleid kan naar de Jeugdraad komen. Er wordt één keer per maand vergaderd (behalve tijdens de zomervakantie) op een zaterdagvoormiddag.

 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende leden: schepen voor jeugd (Nadine Laeremans), secretaris (Marijn Van de Waeter),voorzitter (Seth De Boel), ondervoorzitter (Esther Willems), Elien Willems, Ellen Dams, Jeroen Dams, Lise Geukens, Karlien Huysmans, Michiel Gilles en Tine Van Loy

 

De jeugdraad geeft adviezen aan het college van burgemeester en schepenen over alles wat kinderen en jongeren aanbelangt:

•             Nieuwe fuifzaal

•             Verkeersveiligheid

•             Subsidies voor het jeugdwerk

•             Jeugdbeleid

Naast adviezen verlenen, organiseert de jeugdraad ook activiteiten voor leiding en leden van Geelse jeugdbewegingen, zoals de Dag van de Jeugdbeweging, speldagen, de Jeugdwerkawards, ...

 

Binnen de jeugdraad worden jongeren samengebracht om problemen en ideeën te bespreken. Ook de verdeling van subsidies, organisatie van het kampvervoer, uitlenen van allerlei materiaal, opvolging van het jeugdwerkbeleidsplan en coördinatie jeugdbewegingsfuiven hoort hier thuis. Het ultieme doel is dat elke jongere of jongerengroep die inspraak wil hebben in het gemeentelijke jeugdbeleid, zijn weg vindt naar de jeugdraad.

 

Als lid van de jeugdraad beschik je over enkele voordelen. Zo kan je de fuifzaal De Waai huren voor een goedkoper tarief, kan je beroep doen op de materiële medewerking van de stad, word je uitgenodigd op Jeugdwerkawards, kan je deelnemen aan de speldagen en krijg je een lekkere koffiekoek op elke jeugdraad! Via de link onderaan ontdek je hoe je jezelf kandidaat kan stellen.

 

Meer info

Jeugddienst De Bogaard

014 56 68 00

 

 

Overzicht