Juridische bijstand

Voor juridisch advies kunt u terecht externe dienst van juridische bijstand of bij het Sociaal Huis. U kunt vrijblijvend langsgaan in het stadhuis op dinsdagavond, of een afspraak maken bij de juriste van de stad om uw vraag te bespreken.

Eerste advies

De Commissie voor Juridische Bijstand helpt u bij een eerste advies in juridische kwesties. U kunt er voor al uw vragen terecht. In de praktijk is het aanspreekpunt voornamelijk gespecialiseerd in handels-, vennootschaps-, fiscaal en sociaal recht.

U kunt elke dinsdagavond vrijblijvend terecht bij de zitdag van de juridische bijstand waar een advocaat uit het werkveld een eerste advies formuleert.

Juridische hulp

Naast een eerste advies, kunt u voor verdere dossieropvolging ook gratis terecht bij de jurist van het Sociaal Huis. 

De jurist helpt u bij praktische inlichtingen, wettelijke informatie, een eerste advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie. Hij/zij kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures.

De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW. Zij zijn gespecialiseerd in het persoons- en familierecht, waarbij u terecht kunt met vragen over echtscheidingen, huur, nalatenschappen... 

U kunt een afspraak maken via 014 56 70 91.