Juridische bijstand

Voor juridisch advies kunt u terecht bij de externe dienst van juridische bijstand of bij het Sociaal Huis. U kunt vrijblijvend langsgaan in het stadhuis op dinsdagavond, of een afspraak maken bij de juriste van de stad om uw vraag te bespreken.

Eerste advies

Voor een eerste advies kunt u elke dinsdagavond vrijblijvend terecht bij de zitdag van de juridische bijstand in het stadhuis. Een advocaat uit het werkveld beantwoordt graag uw vragen.

De Commissie voor Juridische Bijstand helpt u bij een eerste advies in juridische kwesties. U kunt er voor al uw vragen terecht. In de praktijk is het aanspreekpunt voornamelijk gespecialiseerd in handels-, vennootschaps-, fiscaal en sociaal recht.

 

Juridische hulp

Naast een eerste advies, kunt u voor verdere dossieropvolging ook gratis terecht bij de jurist van het Sociaal Huis. De jurist werkt enkel op afspraak, die u maakt via 014 56 70 91.

De jurist helpt u bij praktische inlichtingen, wettelijke informatie, een eerste advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie. Hij/zij kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures. 

De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW. Zij zijn gespecialiseerd in het persoons- en familierecht, waarbij u terecht kunt met vragen over echtscheidingen, huur, nalatenschappen...