Juridische bijstand

Voor juridisch advies kunt u terecht bij de externe dienst van juridische bijstand of bij het Sociaal Huis. U kunt vrijblijvend langsgaan in het stadhuis op dinsdagavond, of een afspraak maken bij de juriste van de stad om uw vraag te bespreken. Vanaf maart 2020 zullen ook de openbare zittingen van het vredegerecht plaatsvinden in de trouwzaal van het stadhuis.

Eerste advies

Voor een eerste advies kunt u elke dinsdagavond vrijblijvend terecht bij de zitdag van de juridische bijstand in het stadhuis. Een advocaat uit het werkveld beantwoordt graag uw vragen.

De Commissie voor Juridische Bijstand helpt u bij een eerste advies in juridische kwesties. U kunt er voor al uw vragen terecht. In de praktijk is het aanspreekpunt voornamelijk gespecialiseerd in handels-, vennootschaps-, fiscaal en sociaal recht.

Juridische hulp

Naast een eerste advies, kunt u voor verdere dossieropvolging ook gratis terecht bij de jurist van het Sociaal Huis. De jurist werkt enkel op afspraak, die u maakt via 014 56 70 91.

De jurist helpt u bij praktische inlichtingen, wettelijke informatie, een eerste advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie. Hij/zij kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures. 

De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW. Zij zijn gespecialiseerd in het persoons- en familierecht, waarbij u terecht kunt met vragen over echtscheidingen, huur, nalatenschappen... 

Openbare zittingen vredegerecht

Vanaf 1 december 2019 sluit het Geels vredegerecht op de Pas. De zittingen op woensdagvoormiddag verhuizen dan naar Molderdijk 7, 2440 Mol.

Vanaf 1 maart 2020 gaan enkel de zittingen op de eerste woensdag van de maand nog door in Mol. Op de andere woensdagvoormiddagen vinden de zittingen plaats in de trouwzaal van het Geels stadhuis, Werft 20.