Juridische hulp

De jurist verleent gratis juridisch advies.

U kan er terecht voor praktische inlichtingen, wettelijke informatie, een eerste advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie. Hij/zij kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures.

De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW.

Meer info

Maak uw afspraak telefonisch via de afsprakenlijn 014 56 77 77

of op het nummer 014 56 70 91.