Kaarten en plannen

Ferrariskaarten

 • Voluit: De Kabinetskaart of Handschriftkaart van de Oostenrijkse Nederlanden van Generaal Joseph de Ferraris 1771-1778.
 • In opdracht van Keizerin Maria-Theresia en Keizer Jozef II werden de Oostenrijkse Nederlanden gekarteerd onder leiding van generaal de Ferraris.
 • Het is de eerste topografische kaart van het huidige België.
 • Bevatten ook gegevens over o.a. grondgebruik, vegetatie, bebouwing en bewoning.

Primitief kadaster (1807-1818)

 • Oorspronkelijk exemplaar van de atlas van het primitief kadaster, met een reeks kadastrale kaarten van het grondgebied Geel uit die periode.
 • Kopieën van de documenten van het primitief kadaster van Geel.
 • In Geel begon men met het opstellen van het oorspronkelijke kadaster in 1807. Het werk werd beëindigd in 1818.
 • Het kadaster ontstond in de Franse periode. De Fransen wilden een doelmatige verdeling van de grondlasten. Het middel daartoe was het vervaardigen van een algemene inventaris, gemeente per gemeente, van de percelen grond, opgemeten en geboekt met zijn gebruik, zijn waarde, zijn eigenaar.
 • Uitgebreide informatie in L. Van Gestel-Destombes, ‘Het oorspronkelijk kadaster van de gemeente Geel. De Geelse landbouw in de jaren 1800-1820’, in: Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel 16 – 1979, p. 5-126. Het jaarboek is te raadplegen in de leeszaal van het Archief.

Modern kadaster (1834-1920)

 • Het archief bewaart ook een dubbel van de kadastrale leggers van het definitieve kadaster, van 1834 tot ongeveer 1920.
 • Deze leggers bevatten een overzicht van de opeenvolgende eigenaars van alle percelen op het grondgebied van Geel.
 • Daarnaast bewaart het archief ook een reeks bijhorende kadastrale kaarten van Geel, daterend van rond 1840 tot 1962.

Overige kaarten

 • Kopie Vandermaelen, kaart van Geel (midden 19de eeuw).
 • 20ste-eeuwse topografische kaarten van Geel en de omliggende gemeenten.
 • Oude stratenplannen van Geel.