Kampsubsidie

De kampsubsidies worden op evenredige wijze verdeeld onder alle Geelse jeugdverenigingen in functie van het aantal kampovernachtingen. Er kan een toelage bekomen worden per persoon, per overnachting met een minimum van 4 en een maximum van 14 overnachtingen.

Voor wie?

Voor deze subsidie komen alleen de leden en leiding van 6 tot 28 jaar in aanmerking. De subsidies worden berekend op basis van het aantal kinderen en jongeren, geteld op 31 december van het voorafgaande jaar.

Voorwaarden

Elk actief lid wordt beschouwd als 1 eenheid, elke begeleider als 2 eenheden, een persoon met een handicap als 3 eenheden, en persoon met een vrijetijdspas als 3 eenheden, een begeleider met het attest "animator in het jeugdwerk" als 4 eenheden

Minimum 50% van de leden en leiding moeten in Geel wonen. Als dit niet het geval is, kan enkel voor het percentage woonachtig in Geel subsidie worden verleend.

Voor deze toelage kan per vereniging per kalenderjaar 1 aanvraag ingediend en uitgekeerd worden.

Procedure

Volgende zaken moet u binnenbrengen op de dienst jeugd voor 1 maart van het lopende werkjaar:

  • Ingevuld formulier kampsubsidie
  • Leidingslijst kamp
  • Ledenlijst kamp
  • Ingevulde kampfiche

Afhandeling

De stad keert de basissubsidie uit voor 1 juni van het lopende werkjaar.