Kampsubsidies

De kampsubsidies voor het jeugdwerk worden op evenredige wijze verdeeld onder alle Geelse jeugdverenigingen en gespecialiseerde jeugdverenigingen, in functie van het aantal kampovernachtingen.

Voor wie?

Voor deze subsidie komen enkel leden en leiding van 6 tot 30 jaar in aanmerking. 

Er kan een toelage bekomen worden per persoon per overnachting, met een minimum van 4 en een maximum van 14 overnachtingen.

Voorwaarden

Minimum 50% van de leden en leiding moeten in Geel wonen. Als dit niet het geval is, kan enkel voor het percentage woonachtig in Geel subsidie worden verleend.

Tijdens de ganse duur van het kamp beschikt de vereniging over minimum 1 gekwalificeerde begeleider, ingeschreven als leiding gedurende het voorbije werkjaar per 20 deelnemers.

Procedure

Volgende zaken moet u binnenbrengen op de dienst jeugd voor 1 maart van het lopende werkjaar:

  • Ingevuld formulier kampsubsidie
  • Leidingslijst kamp
  • Ledenlijst kamp

Bedrag

Elke vereniging ontvangt 150 euro als basisbedrag.

De rest van het subsidiebedrag wordt berekend volgens het aantal leden en leiding waarbij:

  • elk actief lid wordt beschouwd als 1 eenheid,
  • elke begeleider wordt beschouwd als 2 eenheden,
  • een persoon met een handicap wordt beschouwd als 3 eenheden,
  • een persoon met een vrijetijdspas wordt beschouwd als 3 eenheden
  • een begeleider met attest “animator in het jeugdwerk” wordt beschouwd als 4 eenheden.