Kampvervoer

Het kampvervoer is het vervoer van kampeermateriaal van erkende jeugdbewegingen van en naar kampplaatsen tijdens de zomerperiode.

Voor wie?

Elke erkende Geelse jeugdvereniging kan kiezen tussen volgende 2 mogelijkheden.

 1. De vereniging doet beroep op vervoer door de stad ter beschikking gesteld. Enkel het vervoer binnen landsgrenzen komt hiervoor in aanmerking.
 2. De vereniging organiseert zelf het vervoer (van materialen) en krijgt hiervoor een forfaitaire vergoeding (berekend volgens verdeling beschreven in dit reglement).

Combineren van deze 2 mogelijkheden is niet mogelijk. De jeugdbeweging dient te kiezen voor één van beide opties.

Voorwaarden

Vervoer georganiseerd door de stad

Het aantal vrachtwagens waarop men beroep kan doen is afhankelijk van de aard van het kamp en het aantal deelnemers:

 • 1 vrachtwagen (heen en terug) voor een kamp met gebouw < 75 deelnemers
 • 2 vrachtwagens (heen en terug) voor een kamp met gebouw > 75 deelnemers
 • 2 vrachtwagens (heen en terug) voor een volledig tentenkamp < 75 deelnemers
 • 4 vrachtwagens (heen en terug) voor een volledig tentenkamp > 75 deelnemers

Vervoer op zaterdagen, zondagen en feestdagen kan toegestaan worden mits de meeruitgaven, die hieraan verbonden zijn door de betrokken vereniging aan het stadsbestuur worden terugbetaald. De meeruitgaven voor vervoer op 11 juli of 21 juli worden niet doorgerekend aan de betrokken vereniging.

De technische dienst staat enkel in voor het vervoer van ‘losse’ containers (die de groepen zelf hebben) en hulptransporten (tenten, balken, …).

De verantwoordelijkheden van de jeugdbewegingen worden vastgesteld:

 • Zij kiezen op voorhand welk soort transport ze verkiezen.
 • Vrachtbrieven dienen als transportbewijs. De vrachtbrieven moeten maximum 2 weken na het einde van het kamp op de dienst jeugd binnengebracht worden. Jeugdbewegingen zijn zelf verantwoordelijk voor de indiening ervan.
 • Bij niet-indiening worden facturen rechtstreeks aan de jeugdbewegingen doorgerekend.
 • De maximum laad- en lostijd wordt vastgesteld op 2 uur. Indien men daar boven gaat wordt de extra kost aan de jeugdbeweging doorgerekend.

Alle jeugdbewegingen die beroep doen op het kampvervoer houden zich strikt aan het reglement. Niet-naleving betekent de doorrekening van de kosten voor kampvervoer aan de betreffende jeugdbeweging of uitsluiting van kampvervoer voor het daaropvolgende jaar.

Vervoer georganiseerd door de vereniging

De totale subsidie waarvoor men een vergoeding kan bekomen is afhankelijk van de aard van het kamp en het aantal deelnemers:

 • 700 euro voor een kamp met gebouw < 75 deelnemers
 • 1.400 euro voor een kamp met gebouw > 75 deelnemers
 • 1.400 euro (heen en terug) voor een volledig tentenkamp < 75 deelnemers
 • 2.800 euro (heen en terug) voor een volledig tentenkamp > 75 deelnemers

De verenigingen dienen jaarlijks voor 1 februari het ingevulde standaardformulier voor aanvraag forfaitaire terugbetaling kampvervoer te bezorgen aan de stedelijke dienst jeugd.

Procedure

De verenigingen bezorgen jaarlijks voor 1 februari het ingevulde standaardformulier voor aanvraag kampvervoer aan de stedelijke dienst jeugd.